Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

ACO PowerDrain

Effektiv och tyst ränna för högsta belastning
PowerDrain finns som PowerDrain Performance, PowerDrain Seal in samt vanliga PowerDrain. Dessa kraftfulla rännor är tillverkade av polymerbetong och anpassade för tuffa miljökrav och högsta belastning. Rännorna har riktigt bra hydraulisk kapacitet och passar utmärkt på en flygplats, hamn, motorväg, godsterminal, återvinningscentral eller parkering.

Performance, Seal in och PowerDrain
PowerDrain har V-profil, vilket ger en hög flödeshastighet och bra självrensning även vid mindre regnmängder. Detta är viktigt för att alltid uppnå ett optimalt flöde genom rännan. Den integrerade gummidämpningen mellan galler och ränna som finns på PowerDrain Performance och PowerDrain ger en hållbar och ljuddämpande funktion när gallret trafikeras. Dessutom skyddar dämpningen rännan mot slitage och förlänger därmed livslängden på hela rännsystemet. PowerDrain Performance och PowerDrain Seal in har integrerad EPDM-tätning medans PowerDrain har säkerhetsfals för fogning. Seal in-tekniken har visat sig vara mycket framgångsrik och appliceras därför på vår mest högpresterande ränna. Seal in har innebär en helt vattentät ränna, enkel och snabb installation samt släta överångar som ger säker transport av förorenat vatten.

Ränna med eller utan galler samt tillbehör
PowerDrain och PowerDrain Performance levereras med galler i segjärn. Powerlock är ett skruvfritt låssystem som underlättar montering av galler samt rengöring av rännan. Komplettera med tillbehör som gavel och utlopp för en helt komplett lösning. Väljer du PowerDrain Seal in behöver också rännan kompletteras med galler. Du kan välja bland samtliga våra galler i belastning A15 till F900. PowerDrain är bedömd av Byggvarubedömningen och SundaHus samt CE-märkt enligt SS-EN 1433.

  Moduler

  1. Gavel
  2. Sandfång
  3. Ränna, 1000 mm
  4. Övergångsstycke

  5. Ränna, 500 mm
  6. Gavelutlopp med läppringstätning
  7. Lågprofilränna
  8. Gavel (Lågprofilränna)

  Val av ränna utgörs inte enbart av skillnader i längd, bredd och höjd. För att upprätthålla ett jämnt och fint vattenflöde oberoende vattenmängd finns det avvattningsrännor med olika falltyper. PowerDrain kan användas till samtliga falltyper – utan fall, med fall och trappfall eller i kombinationer av dessa tre.


  1. Ränna utan fall
  Ränna utan fall fungerar vid normala vattenflöden. Denna ränna kan byggas i oändliga längder och är enkel att installera. Rännan går att bygga i fem olika modulhöjder; 0.0/5.0/10.0/20.0.

  2. Ränna med fall
  Vid mindre flöde av vatten kan du förstärka vattnets rörelse genom att använda en ränna med fall. Som mest kan denna ränntyp bestå av 10 fallsektioner. För att förlänga en ränna ytterligare kan du kombinera med rännmoduler utan fall alternativt trappfall.

  3. Ränna med trappfall
  Trappfall används för att öka kapaciteten och flödeshastigheten i rännan. Rännsektionerna blir djupare. Övergångsstycke för trappfall finns i två höjder; 25 och 50 mm.

  Genom att dimensionera rännans flödeskapacitet får du fram den maximala flödeshastigheten som vattnet kan passera genom en ledning. Med hjälp av detta värde kan du enkelt avgöra vilken falltyp och nominell bredd ditt val av ränna bör ha.

  Val av utlopp beror på befintliga anslutningar samt övriga installationer som finns i marken. Om markförhållanden tillåter använd bottenutlopp. Annars gavelutlopp. Sandfång används när man önskar samla upp sand och grus. Du får då en bestämd vattengång vid röranslutning.

  Nominell bredd: 75 mm


  PowerDrain V 75 P

  Ränna av polymerbetong med galler av segjärn.

  Nominell bredd: 100 mm


  PowerDrain Performance V 100 P

  Ränna av polymerbetong med inbyggd EPDM-tätning och galler av segjärn.

  PowerDrain Seal in V 100 G

  Ränna av polymerbetong med inbyggd EPDM-tätning.

  Nominell bredd: 125 mm


  PowerDrain V 125 P

  Ränna av polymerbetong med galler av segjärn.

  Nominell bredd: 150 mm


  PowerDrain Performance V 150 P

  Ränna av polymerbetong med inbyggd EPDM-tätning och galler av segjärn.

  PowerDrain Seal in V 150 G

  Ränna av polymerbetong med inbyggd EPDM-tätning.

  Nominell bredd: 175 mm


  PowerDrain V 175 P

  Ränna av polymerbetong med galler av segjärn.

  Nominell bredd: 200 mm


  PowerDrain Performance V 200 P

  Ränna av polymerbetong med inbyggd EPDM-tätning och galler av segjärn.

  PowerDrain Seal in V 200 G

  Ränna av polymerbetong med inbyggd EPDM-tätning.

  Nominell bredd: 275 mm


  PowerDrain V 275 P

  Ränna av polymerbetong med galler av segjärn.


  Kontakta oss