Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

3-månaders kontroll
Kommersiell verksamhet

Oavsett om du har en markförlagd pumpstation eller en inomhus pumpstation är det viktigt att anläggningen kontrolleras inom korta intervaller. För kommersiell verksamhet rekommenderar vi att tillsyn av pumpstationen görs var tredje månad.

Få en offert

6-månaders kontroll
Flerfamiljshus

Var sjätte månad ska flerfamiljshus noga undersökas. Alla anslutningar och ledningar kontrolleras samt pumpar, ventiler, backventiler och larm undersöks innan hela anläggningen testkörs av en av våra erfarna servicetekniker.

Få en offert

12-månaders kontroll
Enfamiljshus

För en privatbostad är det tillräckligt att utföra en årlig kontroll av pumpstationen. Anlita våra erfarna och certifierade tekniker. Vi testar, rengör och utför nödvändiga kontroller för att säkerställa att anläggningen fungerar som den ska.

Få en offert

Referenser


Frågor & svar


Nej. Det som skiljer är hur ofta en kontroll ska genomföras. Detta bestäms av var pumpstationen är installerad. Används den för kommersiell verksamhet, i ett flerfamiljshus eller enfamiljshus?

Vid 3-, 6- och 12-månaders kontroll ska nedanstående saker serviceteknikern gå igenom nedanstående punkter som sedan dokumenteras i en servicerapport.

  • Inspektion av synliga anslutningar för inloppsledning, tryckledning och anslutningspunkt för pumpar
  • Granskning av ventiler
  • Kontroll av backventil
  • Inspektion och rengöring av pump
  • Tömning, rengöring och kontroll av pumpsump
  • Kontroll av elektriska anslutningar och ledningar
  • Granskning av larmfunktion
  • Testkörning av anläggning

Ja. Säkerställ så att alla enheter har tillgång till vatten och eluttag.

En kontroll eller tillsyn av en pumpstation ska alltid utföras enligt de normer som finns. Markförlagda pumpstationer uppfyller krav enligt SS-EN 12050-4. Pumpstationer inomhus är CE-märkta och godkända i enlighet med SS-EN 12050-2.

Vi är experter på våra egna produkter, vare sig pumpstationen är placerad i marken eller inomhus. Det finns många aspekter att beakta, och vi är medvetna om hur du bäst tar hand om din anläggning för att maximera livslängden, ekonomin och undvika oplanerade driftstopp. Följ våra rekommendationer och genomför regelbundna kontroller av hela systemet med hjälp av en erfaren servicetekniker med omfattande kunskap om ACO:s produkter. Som byggherre är du ytterst ansvarig, men vi hjälper dig.

Dokumentation