Med korrekt uträkning får du rätt produkt

Dimensionera med våra verktyg
Med vår beräkningsmetod kan du räkna ut mängden linjeavvattning du behöver. Du kan också få hjälp att dimensionera fett- och oljeavskiljare med våra dimensioneringsverktyg.


Tre metoder för dimensionering
Enligt normen SS-EN 1825-2 finns det tre metoder för dimensionering av fettavskiljare. Använd ACO:s dimensioneringsverktyg och beräkna den nominella storleken (NS) för avskiljaren. För ytterligare produktinformation besök fettavskiljare​​​​​​​.Börja dimensionera, engelsk
Anpassa efter önskemål
Storleken på oljeavskiljaren styrs av SS-EN 858–2. Använd vårt beräkningsverktyg och anpassa dimensioneringen efter önskat applikationsområde. För mer information om produkterna besök oljeavskiljare​​​​​​​.Börja dimensionera, tysk

Kontakta oss
TOP