Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Dimensioneringsverktyg

Fettavskiljare

Tre metoder för dimensionering
Enligt normen SS-EN 1825-2 finns det tre metoder för dimensionering av fettavskiljare. Använd ACO:s dimensioneringsverktyg och beräkna den nominella storleken (NS) för avskiljaren. För ytterligare produktinformation besök fettavskiljare.

Dimensionering baseras på:

  • Köksutrustning
  • Antalet måltider per dag
  • Antalet slaktade djur
Börja dimensionera

Oljeavskiljare

Anpassa efter önskemål
Storleken på oljeavskiljaren styrs av SS-EN 858–2.

Dimensionering baseras på:

  • Typ av installation; spillvatten eller dagvatten
  • Flöden, ytor och regnintensitet
  • Faktor för oljans densitet (fd)
Kontakta oss

Pumpstation – inomhus

Välj önskat beräkningssätt
Normen SS-EN 12050-2:2000 bestämmer hur stor inomhuspumpstationen ska vara. Anpassa dimensioneringen efter önskad beräkningsmetod med hjälp av vårt beräkningsverktyg. Vill du veta mer om produkterna läs här.

Dimensionering baseras på:

  • Flöden (l/s)
  • Bostäder/boende
  • Spillvattenenheter

Börja dimensionera

Stormbrixx

Antal dagvattenkassetter?
Räkna ut hur många moduler, paneler, toppskydd, kopplingsstycken och inspektionsenheter du behöver utifrån antal kubikmeter ditt dagvattenmagasin ska vara. Anpassa efter ACO Stormbrixx SD eller HD.

Dimensionera Strombrixx