Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Fettavskiljare

Använd vårt dimensioneringsverktyg för att beräkna vilken storlek av fettavskiljare som krävs enligt normen SS-EN 1825. Dimensioneringen baseras på tre metoder för att fastställa den nominella storleken (NS), med fokus på köksutrustning, dagliga måltider och antal slaktade djur.

Börja dimensionera

Oljeavskiljare

Normen SS-EN 858 styr storleken på oljeavskiljaren, och dimensioneringen grundar sig på tre variabler. För det första, typen av installation – om det är spillvatten eller dagvatten. Vidare beaktas flöden, ytor och regnintensitet. Slutligen, den sista faktorn som räknas in är oljans densitet (fd).

Kontakta oss

Pumpstationer – inomhus

Anpassa dimensioneringen enligt önskad metod med hjälp av vårt beräkningsverktyg. Dimensioneringen baseras på flöden (l/s), antal bostäder/boenden samt spillvattenenheter och bestäms av normen SS-EN 12050 som fastställer vilken storlek pumpstationen behöver vara.

Börja dimensionera

Stormbrixx

För att du ska kunna bestämma antalet dagvattenkassetter, behöver du beräkna hur många moduler, paneler, toppskydd, kopplingsstycken och inspektionsenheter som behövs utifrån den volym som du vill att dagvattenmagasinet ska vara. Anpassa dimensioneringen efter vald produkt.

Börja dimensionera