Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Fördröjningsmagasin

Jämna ut dagvattenflöden med hjälp av fördröjning och infiltration
Skydda fastigheten och minimera risken för miljöskadliga bräddningar av avloppsvatten genom att jämna ut dagvattenflöden vid kraftiga regn. Viss rening av dagvattnet kan även uppnås om magasinet har med en permanent våtvolym. De lokala kraven på fördröjning av dagvatten varierar kraftigt över landet. Var därför noga med vad som gäller för respektive projekt så att en hållbar och godkänd anläggning uppnås.

    ACO Stormbrixx

    Stormbrixx är ett kassettsystem i polypropen, som används för fördröjning och infiltration av dagvatten. Systemet är uppbyggt av moduler som genom en smart, överlappande monteringslösning blir mycket stabilt.

    Visa produkt