Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Tekniska filter

Kemisk och mekanisk rening av dagvatten
När dagvatten spolar över en förorenad yta transporteras föroreningarna, vilket riskerar att skada miljö och levande organismer. Om det smutsiga dagvattnet renas så nära föroreningskällan som möjligt minimeras utsläpp till våra sjöar och vattendrag. ACO har systemlösningar som tar hand om och renar utsläpp från bland annat trafik, parkering, industri och byggarbetsplatser. Med ett effektivt system kan kostnader och underhåll hållas nere. Tekniska filter renar vattnet med hjälp av mekanisk filtrering av de minsta partiklarna och kemiskt genom reduktion av lösta föroreningar. Systemet bör vara utrustad med bypass-funktion för att hantera de största vattenflödena. Reningseffektiviteten i ett tekniskt filter är beroende av filtrets flödeskapacitet, vattnets kontakttid med filtermaterialet och filtermaterialets egenskaper.

  ACO HMS

  HMS är tungmetallavskiljare i betong med eller utan integrerad bypass för rening av dagvatten med innehåll av tungmetaller. Avskiljarna kännetecknas av filter i flera lager. Effektiv sedimentation och filterprestanda kombineras med hög hydraulisk kapacitet och enkelt underhåll. HMS är anpassad för genomsnittlig flödeshastighet på 7,5 respektive 15 l/s.

  Visa produkt

  ACO Stormclean

  Produkten används för mindre ytor med krav på hög reningsgrad för att finpolera dagvatten. Stormclean är utrustad med ett högreaktivt filtergranulat. Genom mekanisk filtrering och jonbyte reduceras de partikulära och lösta föroreningarna effektivt. I Stormclean leds vattnet uppifrån och ner genom filtret. Flödeskapaciteten är upp till 20–41 l/s.

  Visa produkt
  Kontakta oss