Tekniska filter

Kemisk och mekanisk rening av dagvatten
När dagvatten spolar över en förorenad yta transporteras föroreningarna, vilket riskerar att skada miljö och levande organismer. Om det smutsiga dagvattnet renas så nära föroreningskällan som möjligt minimeras utsläpp till våra sjöar och vattendrag. ACO har systemlösningar som tar hand om och renar utsläpp från bland annat trafik, parkering, industri och byggarbetsplatser. Med ett effektivt system kan kostnader och underhåll hållas nere. Tekniska filter renar vattnet med hjälp av mekanisk filtrering av de minsta partiklarna och kemiskt genom reduktion av lösta föroreningar. Systemet bör vara utrustad med bypass-funktion för att hantera de största vattenflödena. Reningseffektiviteten i ett tekniskt filter är beroende av filtrets flödeskapacitet, vattnets kontakttid med filtermaterialet och filtermaterialets egenskaper.

    ACO HMS

    HMS är tungmetallavskiljare i betong med eller utan integrerad bypass för rening av dagvatten med innehåll av tungmetaller. Avskiljarna kännetecknas av filter i flera lager. Effektiv sedimentation och filterprestanda kombineras med hög hydraulisk kapacitet och enkelt underhåll. HMS är anpassad för genomsnittlig flödeshastighet på 7,5 respektive 15 l/s.

    Visa produkt
    Kontakta oss
    TOP