Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Tekniska filter

Kemisk och mekanisk rening av dagvatten
När dagvatten spolar över en förorenad yta transporteras föroreningarna, vilket riskerar att skada miljö och levande organismer. Om det smutsiga dagvattnet renas så nära föroreningskällan som möjligt minimeras utsläpp till våra sjöar och vattendrag. ACO har systemlösningar som tar hand om och renar utsläpp från bland annat trafik, parkering, industri och byggarbetsplatser. Med ett effektivt system kan kostnader och underhåll hållas nere. Tekniska filter renar vattnet med hjälp av mekanisk filtrering av partikulära föroreningar och kemiskt genom reduktion av lösta föroreningar. Systemen bör vara utrustade med bypass-funktion för att hantera de största vattenflödena samt för att skyddas från överbelastning. Reningseffektiviteten i ett tekniskt filter är beroende av filtrets flödeskapacitet, vattnets kontakttid med filtermaterialet och dess egenskaper.

    ACO Stormclean

    Produkten renar kraftigt förorenat dagvatten genom fyra viktiga processer – sedimentering, filtrering, adsorption och utfällning. ACO Stormclean är ett platsbesparande alternativ till markinstallationer som biofilter och dammar. Produkten klarar av att rena upp till 30 l/s och har en bypass-lösning för att hantera stora överskottsflöden. Vi rekommenderar att använda Stormclean till ytor på 500–3000 kvm.

    Visa produkt
    Kontakta oss