Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Linjeavvattning

Linjeavvattning är dagens sätt att ta hand om det extrema klimatet och all nederbörd som det för med sig. Det finns allt från markrännor anpassade för gång- och cykeltrafik, parkeringsgarage till stora områden med enorma belastningar som flygplatser och hamnar. Med rätt val av ränna har vägar, hus och övrig bebyggelse stora möjligheter att klara sig från skador och översvämningar orsakade av höga vattenflöden. ACO har ett brett sortiment med rännor för alla belastningsklasser och som finns i flera material och sargkanter. För en komplett produkt komplettera ränna med galler i önskad belastningsklass, material och utseende. Samtliga rännor och galler är godkända enligt SS-EN 1433.

  Vad är linjeavvattning?

  Linjeavvattning är en metod för avledning av ytvatten, där en serie av rännor, ofta i kombination med galler, installeras för att samla upp och leda bort vatten. Dessa system sträcker sig ofta längs med hela ytan som ska dräneras, som till exempel längs vägar, trottoarer, parkeringsplatser, och runt byggnader. Linjeavvattning kan utformas för att klara av en rad olika belastningar, från gångtrafik till tunga fordon, beroende på vilken belastningsklass som väljs.

   Varför används linjeavvattning?

   Linjeavvattning används av flera anledningar. För det första kan det effektivt förhindra vattensamlingar och översvämningar genom att snabbt och effektivt samla upp och leda bort regn- och smältvatten. Det bidrar också till att förhindra skador på byggnader och infrastrukturer, som kan orsakas av stående vatten eller höga vattenflöden. Dessutom kan avvattning förbättra trafiksäkerheten genom att minska risken för vattenplaning och isbildning på vägbanor.

    Värt att tänka på kring belastningsklasser

    Belastningsklasser inom avvattningssystem klassificerar produkterna baserat på maximal belastning de är utformade för att tåla, uttryckt i kN (kilonewton).

    • A15: För områden som enbart utsätts för gångtrafik, som trottoarer, gångbanor och liknande områden utan biltrafik.
    • B125: Passar områden som utsätts för lättare biltrafik, som privatresidens, parkeringsplatser för personbilar och trottoarer.
    • C250: Lämplig för trottoarer, parkeringsplatser, bostadsområden och liknande områden med biltrafik, inklusive gator som kan trafikeras av bilar och lätta lastbilar.
    • E600: Används för områden med tung trafik och höga hjultryck, som till exempel lastkajer, vägar för tunga fordon, hamnar och flygplatser.
    • F900: Den mest robusta klassen, lämplig för områden med extremt höga belastningar, som flygplatser (särskilt där flygplan rör sig), containerterminaler och andra tunga industriområden.


    Att välja rätt belastningsklass för ditt avvattningssystem är avgörande för att säkerställa att det klarar av belastningen det kommer att utsättas för, och kan fortsätta fungera effektivt under lång tid. ACO Nordic erbjuder produkter för alla dessa klasser, och kan rådgöra om vilken klass som är bäst för ditt specifika behov.