Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Golvavvattning

Vårt rostfria sortiment av golvavvattning, inklusive golvbrunnar, rännor och rensbrunnar, är designat för storkök, verkstäder, industrier, bostäder och livsmedelsindustrin. Du kan anpassa storlek, utlopp och stålkvalitet efter dina behov. Alla våra produkter är CE-märkta och miljödeklarerade enligt EPD-standard.

Rostfria golvbrunnar & rännor


Val av stålkvaliteter för rostfria brunnar & rännor

Våra rostfria brunnar och rännor finns i två kvaliteter. Se resistenstabellen för rekommendation.

 • Stålet av typen 1.4301, även känt som rostfritt stål, används främst i många olika applikationer där korrosionsbeständighet och hållbarhet är av största vikt. Det är särskilt vanligt förekommande inom livsmedelsindustrin, byggnadsprojekt och medicinsk utrustning.
 • Om stålet har benämningen 1.4404, så är det rostfritt syrafast stål. Denna kvalitet är idealisk i miljöer med hög korrosivitet och passar i synnerhet för kemisk industri eller där avloppsvatten hanteras. Dessutom är det ett bra val för områden med höga halter av salt, såsom kustområden.

Robust och hållbar golvavvattning för flera miljöer

Våra brunnar och rännor är CE-märkta enligt SS-EN 1124 och miljövarudeklarerade med EPD. De rostfria brunnarna och rännorna är hållbara, robusta och motståndskraftiga mot korrosion. Med enkel rengöring minimeras risken för bakteriebildning. De är mångsidiga och passar för olika miljöer, från bostäder och storkök till livsmedelsindustri, medicinska anläggningar och industriella projekt. Dessutom erbjuder vi även produkter av rostfritt syrafast stål som klarar hög korrosivitet och höga salthalter.

För att skapa ett heltäckande avloppssystem är det viktigt att inkludera rostfria rör och rördelar, förutom dina brunnar och rännor.

Frågor & svar


För att förebygga eventuella vattenskador som kan leda till fuktproblem, mögelbildning, och strukturella skador på byggnader är det viktigt att leda bort vatten och andra vätskor från golvytan. Genom användning av golvbrunnar eller golvrännor kan vatten effektivt transporteras bort i avloppssystemet. Denna process kallas för golvavvattning.

En golvbrunn och en golvränna är båda komponenter i ett avloppssystem som används för att ta hand om vattenavrinning. En brunn samlar upp vattnet från en punkt och leder bort det till avloppssystemet. Golvrännor används ofta för att blockera mellan en torr och en våt golvyta.

För att välja rätt storlek på golvbrunn eller ränna är det viktigt att ta hänsyn till följande faktorer:

 • Vattenflöde – Beräkna den förväntade vattenmängden.
 • Ytans storlek – Mät den totala ytan där avrinningssystemet ska installeras.
 • Byggnadskod och standarder – Kontrollera lokala byggnadsregler och standarder.
 • Installationssituation – Ta hänsyn till eventuella specifika förhållanden vid installationen.

Så här rengör du dina golvbrunnar och rännor;

 • Avlägsna skräp.
 • Tvätta ytan med mild tvållösning.
 • Skölj noggrant med rent vatten.
 • Inspektera tätningsmedel.
 • Utför regelbundet underhåll och inspektioner.

Kontakta VS