Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

6-månaders kontroll

Den mest effektiva strategin för att säkerställa lång livslängd är genom täta kontroller av anläggningen. Då kan eventuella brister och fel upptäckas i ett tidigt skede. Vår ACO-certifierade servicetekniker besöker dig på plats och ger dig åtgärdsförslag och rekommendationer för drift och skötsel.

Få en offert

Reparation

Trasiga delar och otäta filter är några exempel på problem som kan uppstå med din avskiljare. Vid driftavbrott och behov av reparation står våra kunniga servicetekniker redo att åtgärda problemet och säkerställa optimal prestanda. Vi utför service för samtliga oljeavskiljare och fettavskiljare.

Få en offert

5-års besiktning

Vi erbjuder 5-års besiktning för olje- och fettavskiljare. Drift- och skötsel, funktion, täthet och utformning av anläggningen bedöms och provas vid kontrollen. När besiktningen är klar kan du känna dig trygg med att du har en fungerande anläggning som är certifierad mot myndighets- och normkrav.

Få en offert

Referenser


Frågor & svar


Vår 6-månaders kontroll omfattar en grundlig genomgång av avskiljaren och alla tillbehör.

Detta innebär:

 • Mätning av slamlagrets tjocklek i slamavskiljare
 • Mätning av tjockleken för lätt mineralolja i avskiljare
 • Kontroll av automatisk avstängningsventil
 • Kontroll av filtrens genomsläpplighet, om vattennivåerna framför och bakom filtren uppvisar påtagliga skillnader
 • Kontroll av larm
 • Rengöring av provtagningsbrunn
 • Kontroll av koalesator
 • Genomgång drift- och skötseldokumentation
 • Genomgång av oljeavskiljarens funktion

Ja. Se till så att det finns tillgång till vatten och möjlighet att ansluta elektrisk utrustning i närheten av de olika enheterna.

En 6-månaders kontroll ska genomföras var 6:e månad för att säkerställa att anläggningen fungerar som den ska och håller så länge som möjligt.

Ja. En 6-månaders kontroll och 5-års besiktning ska rätta sig efter Europanormen. När det gäller oljeavskiljare så ska dessa följa SS-EN 858 medan fettavskiljare ska följa SS-EN 1825.

Som byggherre är du ansvarig för att säkerställa att driften fungerar korrekt och att alla lagar och regelverk efterlevs. Detta kan vara en utmanande uppgift med många detaljer att hålla koll på. Vi har djupgående kunskap om våra produkter och förstår hur en ACO-avskiljare ska fungera för att ha en lång livslängd. ACO Service hjälper till med den support du behöver.

Vid 5-årsbesiktning kontrolleras anläggningen för fortsatt drift och certifieras mot myndighets- och normkrav. Detta innebär:

 • Upprättande av anläggningsbeskrivning
 • Bedömning av driftstatus före kontroll
 • Granskning och genomgång av befintlig dokumentation
 • Funktionskontroll av ingående delar, inklusive flottörventil, filter, larm och övrig utrustning
 • Täthetsprovning genom provtryckning
 • Kontrolldimensionering av hela anläggningen

Inför serviceteknikerns besök behöver du förbereda nedanstående.

 • Anläggningen ska vara i normal drift när kontrollen startar.
 • Anläggningen ska sedan stängas av.
 • Anläggningen ska tömmas och rengöras för kontroll och täthetsprovning.
 • I anslutning till berörda enheter ska det finnas vatten och möjlighet för inkoppling av elektrisk utrustning vid behov.

När 5-årsbesiktningen är genomförd skriver vår servicetekniker ett protokoll. Detta intyg bekräftar att avskiljaren och hela anläggningen är i gott skick och fungerar fullt ut enligt de normer och krav som finns.

Dokumentation