Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Fördelar med rostfria golvrännor

 • Hög hållbarhet: Rostfria golvrännor är starka och motstår tunga belastningar utan att böjas.
 • Korrosionsbeständighet: Deras motståndskraft säkerställer långvarig användning även i fuktiga miljöer.
 • Enkel rengöring: Den släta ytan på rostfria golvrännor minskar risken för bakterieansamlingar.
 • Hygien: Rostfria golvrännor minskar bakterieansamlingar och främjar renlighet, särskilt viktigt i hygienkritiska miljöer som livsmedelsindustrin.

Golvrännor för stabil golvavvattning

Alla våra rostfria golvrännor är enkla att installera och passar alla typer av golv. Vanliga användningsområden inkluderar:

 • Garage: Verkstäder med garage som behöver tåligga golvrännor mot kemikalier och tung belastning.
 • Tvätthallar: Biltvättar som behöver golvrännor som inte påverkas av frekventa vattenflöden och rengöringsmedel
 • Livsmedelindustrier: Industier inom livsmedel som behöver golvrännor som uppfyller hygienkraven och lätt att sterilisera.
 • Industrier: Industrianläggningar som behöver robusta golvrännor som klarar av hårt industriellt slitage och kemikalier.


Medan rännan leder bort vatten från ett större område, kan du välja en golvbrunn om du behöver avlägsna vatten som samlats på en mindre yta. Spol- och rensbrunnar underlättar rengöring av avloppssystemet. Helt fulländat blir systemet när du adderar med avloppsrör.

Produkter


EC170–270
Storkök, industri & livsmedel

Teleskopiskt justerbar ränna med botten- alternativt sidoutlopp i bredderna 170–270 mm. EC170–270 passar alla typer av golv och levereras med ställfötter och ingjutningsskydd som tillval. Komplettera gärna med silkorg, förhöjningsdel och radontätning.

Se broschyr

Modular
Verkstad, tung industri & livsmedel

ACO Modular är ett lättinstallerat och flexibelt modulsystem som möjliggör skapande av rännsystem i olika former och längder. Våra rostfria rännor finns i 8, 20, 125, 200 och 270 mm bredd och kan levereras med eller utan fall.

Se broschyr

EC170–270 Hygienränna
Livsmedel

Rännan har fast höjd, rundade hörn och inga överlappande kanter eller svetsar för enkel rengöring och för att förhindra bakterieansamling. Produkten följer hygieniska designprinciper för mathantering enligt SS-EN 1672–2.

Läs om HygieneFirst
Få en offert

Referenser


Information & installation


Rengörbarhetstest

Rengörbarhetstest

Gallerval efter användning

Gallerval efter användning

Hygienisk avvattning

Hygienisk avvattning

Frågor & svar


Använd rostfritt syrafast stål (1.4404) i korrosiva miljöer som kustnära områden med hög salthalt, kemisk industri och aggressiva avloppssystem. För extra hållbarhet och skydd mot korrosion i sådana förhållanden är syrafast stål nödvändigt. I mindre krävande situationer kan vanligt rostfritt stål (1.4301) vara tillräckligt, som i livsmedelsindustrin, byggprojekt och medicinsk utrustning. För säkerhets skull se vår resistenstabell.

För enkel installation av rostfria rännor se här.

Undvik stopp i avloppsrören genom att regelbundet ta bort olja, fett, hår och andra partiklar som kan fastna i rännorna.

 • Använd milda, miljövänliga rengöringsprodukter tillsammans med en mjuk borste eller trasa för att avlägsna smuts och eventuella beläggningar.
 • För att förhindra rost och bevara glansen, se till att regelbundet torka av golvrännorna och undvik att använda rengöringsprodukter som är slipande eller syrabaserade.
 • Regelbundet kontrollera och rensa eventuella blockeringar i rännan för att säkerställa att vattenavrinningen fortsätter att fungera effektivt.

Kontakta VS