Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

System för hantering av dag- och spillvatten

Lösningar för morgondagens miljö och klimat
Globala klimatförändringar orsakar mer extremt väder som torka och kraftiga regn. Urbanisering, klimatförändringar och den befintliga infrastrukturen under mark påverkar synsättet på hur vi tar hand om vårt dagvatten. Livsmedelssäkerhet, hygien och kostnadskontroll är faktorer som spelar stor roll i hur vi hanterar vårt spillvatten. ACO vill skapa lösningar för morgondagens miljöförhållanden. Därför utvecklar vi effektiva system som tar hand om avvattningen samt erbjuder service som installation och underhåll.

Ett sortiment som passar många miljöer
Du hittar våra produkter i storkök, restauranger, detaljhandel, på vägar, parkeringsplatser, viadukter, terminaler, flygplatser, hamnar, bostäder och på hotell. Vårt sortiment säljs genom distributörer och grossister.

Nyheter


Ny webbshop för privatpersoner

Vill du skydda din källare mot bakvatten och översvämning, samla upp och återanvända regnvattnet i din trädgård eller anlägga en ny grusgång utan att behöva oroas för att cyklar och barnvagnar ska glida runt i löst grus? Vi har produkterna.

Se ACO Shop

Spara pengar med ACO Cloud

Koppla upp dina enheter till vår molnbaserade tjänst ACO Cloud och få realtidskontroll över vilket skick dina anläggningar är i oavsett var du befinner dig i landet. Teckna serviceavtal med oss så sköter vi allt detta åt dig medans du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Läs mer

Dimensionera din fettavskiljare

Använd vårt dimensioneringsverktyg för att beräkna vilken nominell storlek på avskiljare som passar ditt behov. Dimensioneringen regleras av normen SS-EN 1825-2 och baseras på vilken köksutrustning du har, antalet måltider som serveras per dag samt antalet slaktade djur.

Börja dimensionera

Få vår kunskap och support gratis

Vi kan utbilda dig, ge dig råd och vägledning i projekt, om lagstiftning och myndigheters krav. Få hjälp med dimensionering, beskrivningstexter och installationsanvisning. Med serviceavtal, korrekt installation och underhåll förlänger du livslängden på ditt system.

Lär dig mer

Installera en teleskopisk justerbar brunn i ditt kök

ACO EG140–570 är teleskopiska brunnar för storkök, tvätthall och stora industriella produktioner där vatten ska ledas bort på ett säkert och hygieniskt sätt. Brunnarna finns med botten- och sidoutlopp och passar alla golvtyper. Finns med ställfötter, silkorg och förhöjningsdel.

Läs mer om ACO EG140–570

Dränera parkeringsdäck och garage

Rännan ACO Deckline har utvecklats speciellt för avvattning av parkeringsdäck och underjordiska garage. Sargkant av polymerbetong i natur, grå eller antracit, tre belastningsklasser, tre olika bredder och fyra olika material på galler gör systemet komplett.

Läs mer om Deckline