Vid spårvagnshallarnas ingångar ligger avvattningsrännor som samlar upp dagvatten. Här används ACO TramDrain som är ett modulsystem specialanpassat för spårvagnstrafik.

Vi vill forma framtiden inom avvattningsteknik. Vi vill också vara innovationsledare och partner till alla som är involverade i att bygga morgondagens värld.

System för hantering av dag- och spillvatten

Lösningar för mordagens miljö och klimat
Globala klimatförändringar orsakar mer extremt väder som torka och kraftiga regn. Urbanisering, klimatförändringar och den befintliga infrastrukturen under mark påverkar synsättet på hur vi tar hand om vårt dagvatten. Livsmedelssäkerhet, hygien och kostnadskontroll är faktorer som spelar stor roll i hur vi hanterar vårt spillvatten. ACO vill skapa lösningar för morgondagens miljöförhållanden. Därför utvecklar vi effektiva system som tar hand om avvattningen samt erbjuder service som installation och underhåll.

Ett sortiment som passar många miljöer
Du hittar våra produkter i storkök, restauranger, detaljhandel, på vägar, parkeringsplatser, viadukter, terminaler, flygplatser, hamnar, bostäder och på hotell. Vårt sortiment säljs genom distributörer och grossister.


Dimensionera din fettavskiljare

Använd vårt dimensioneringsverktyg för att beräkna vilken nominell storlek (NS) på avskiljare som passar ditt behov. Dimensioneringen regleras av normen SS-EN 1825-2 och baseras på vilken köksutrustning du har, antalet måltider som serveras per dag samt antalet slaktade djur.

Börja dimensionera

Få vår kunskap och support gratis

Vi kan utbilda dig, ge dig råd och vägledning i projekt, om lagstiftning och myndigheters krav. Få hjälp med dimensionering, beskrivningstexter och installationsanvisning. Med serviceavtal, korrekt installation och underhåll förlänger du livslängden på ditt system.

Lär dig mer

Minska lukten från din fettavskiljare och pumpstation

Genom att använda vår nya ozongenerator ACO Ozon tar du bort den värsta lukten från din fettavskiljare och pumpstation. Ozongenerator, pump och rack är delar i ett komplett och kompakt system som vi kallar ACO Ozone System.

Läs om ACO Ozone

Med 100, 150, 200 och 300 mm breddar vi vårt sortiment

Vi kan utbilda dig, ge dig råd och vägledning i projekt, om lagstiftning och myndigheters krav. Få hjälp med dimensionering, beskrivningstexter och installationsanvisning. Med serviceavtal, korrekt installation och underhåll förlänger du livslängden på ditt system.

Läs mer om Multiline Seal in
TOP