En olycksdrabbad etapp av E4 mellan Helsingborg och Stockholm ska nu åtgärdas med bland annat ny motorväg och mängder med linjeavvattning från ACO Nordic.

Vi vill forma framtiden inom avvattningsteknik. Vi vill också vara innovationsledare och partner till alla som är involverade i att bygga morgondagens värld.

Smarta lösningar för vattenhantering

ACO Nordic har funnits i Sverige sedan 1996 och är idag representerade i hela landet. Vi är specialiserade på heltäckande systemlösningar, installation- och underhållssupport inom avvattning med säkra och effektiva lösningar för hantering av dag- och spillvatten.

Vi vill skapa lösningar för morgondagens miljöförhållanden. Den globala klimatförändringen orsakar mer frekventa och extrema väderhändelser som torka och kraftiga regn. Vi utvecklar innovativa system för att ta hand om dessa händelser. Vi har identifierat tre viktiga faktorer som påverkar synsättet på hur man ska ta sig an utmaningen att hantera ytvatten; urbanisering, klimatförändringar och den befintliga infrastrukturen under mark.

Du hittar våra produkter i storkök, restauranger, i detaljhandel, på vägar, parkeringsplatser, viadukter, terminaler, flygplatser, hamnar, bostäder och på hotell. Vårt sortiment säljs genom distributörer och grossister.

Kontakta oss


Dimensionera din fettavskiljare

Med vårt beräkningsverktyg kan du beräkna den nominella storleken (NS) för avskiljaren som du behöver. Dimensioneringen som regleras av normen SS-EN 1852-2 baseras på tre metoder. Köksutrustning, antalet måltider per dag och antalet slaktade djur.

Börja dimensionera

Få vår kunskap och support gratis

Vi kan utbilda dig, ge dig råd och vägledning i projekt, om lagstiftning och myndigheters krav. Få hjälp med dimensionering, beskrivningstexter och installationsanvisning. Med serviceavtal, korrekt installation och underhåll förlänger du livslängden på ditt system.

Lär dig mer

Minska lukten från din fettavskiljare och pumpstation

Använd ACO Ozone som är vår nya ozongenerator. Den tar bort den värsta lukten från fettavskiljare och pumpstationer installerade inomhus. Ozongenerator, pump och rack är delar i ett komplett, kompakt och drifteffektivt system. Vi kallar det ACO Ozone System.

Läs om ACO Ozone

Med 100, 150, 200 och 300 mm breddar vi vårt sortiment

Vi kan utbilda dig, ge dig råd och vägledning i projekt, om lagstiftning och myndigheters krav. Få hjälp med dimensionering, beskrivningstexter och installationsanvisning. Med serviceavtal, korrekt installation och underhåll förlänger du livslängden på ditt system.

Läs mer om Multiline Seal in
TOP