Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Dataskyddspolicy

Tack för att du besöker vår webbplats. Här vill vi informera dig om hur vi hanterar dina uppgifter i enlighet med art. 13 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).


Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för den databehandling som beskrivs nedan anges i avtryck.


Användningsdata

När du besöker våra webbsidor utvärderar vår webbserver tillfälligt så kallade användningsdata för statistiska ändamål i syfte att förbättra kvaliteteten på vår webbplats. Dessa data består av följande datakategorier:

 • Namn och adress för begärt innehåll
 • Datum och tid för förfrågan
 • Mängden överförda data
 • Åtkomststatus (innehåll överfört, innehåll inte hittat)
 • Beskrivning av den webbläsare och det operativsystem som använts
 • Hänvisningslänken, som anger från vilken sida du kom till vår webbplats
 • IP-adressen för den begärande datorn, som förkortas på ett sådant sätt att personlig referens inte längre kan fastställas

Ovan nämnda loggdata kommer att utvärderas anonymt.
Den rättsliga grunden för behandlingen av användningsdata är Art. 6 (1) (f) GDPR. Behandlingen baseras på det berättigade intresset att tillhandahålla innehållet på webbplatsen och säkerställa en enhets- och webbläsaroptimerad visning.


Datasäkerhet

För att skydda dina uppgifter så omfattande som möjligt mot oönskad åtkomst vidtar vi tekniska och organisatoriska åtgärder. Dessa åtgärder omfattar krypteringsförfaranden på våra webbplatser. Dina uppgifter överförs från din dator till vår server och vice versa via internet med hjälp av TLS-kryptering. Du kan vanligtvis känna igen detta genom att låssymbolen i statusfältet i din webbläsare är stängd och adressraden börjar med https://.


Nödvändiga cookies

Vi använder cookies på våra webbsidor, som är nödvändiga för att använda våra webbsidor.

Cookies är små textfiler som kan lagras på och extraheras från din enhet. Det finns en skillnad mellan sessionscookies, som raderas så snart du stänger din webbläsare, och permanenta cookies, som lagras längre än sessionens varaktighet.

Vi använder inte dessa nödvändiga cookies för analys, spårning eller reklamändamål.

I vissa fall innehåller dessa cookies endast information om vissa inställningar och är inte kopplade till en person. De kan också vara nödvändiga för att möjliggöra användarvägledning, säkerhet och drift av webbplatsen.

Den rättsliga grunden för att använda dessa cookies är vårt berättigade intresse enligt art. 6 (1) (f) GDPR.

Du kan ställa in din webbläsare så att den informerar dig om användningen av cookies. Du kan också radera cookies eller förhindra att nya cookies sparas när som helst genom att använda lämpliga webbläsarinställningar. Observera att om du tar bort vissa cookies kan det hända att våra webbplatser inte visas korrekt och att vissa funktioner inte längre är tillgängliga.


Banner för samtycke

Vi använder en plattform för samtyckeshantering (samtyckes- eller cookiebanner) på våra webbplatser. Behandlingen i samband med användningen av plattformen för samtyckeshantering och loggningen av de inställningar du har gjort baseras på vårt berättigade intresse i enlighet med Art. 6 (1) (f) GDPR för att förse dig med vårt innehåll enligt dina preferenser och för att kunna bevisa ditt/dina samtycke(n). De inställningar du har gjort, de samtycken du har gett och delar av dina användningsdata lagras i en cookie. Detta säkerställer att de sparas för ytterligare besök på webbplatsen och att dina samtycken fortsätter att vara spårbara. Mer information om detta hittar du under avsnittet "Nödvändiga cookies".

Leverantören av plattformen för samtyckeshantering agerar för vår räkning och är strikt bunden av våra instruktioner (personuppgiftsbiträde). Ett avtal om databehandling i enlighet med art. 28 i GDPR har ingåtts.


Google Analytics

Vi använder webbanalysverktyget "Google Analytics" för att utforma våra webbplatser i enlighet med våra besökares behov. Google Analytics skapar användarprofiler baserade på pseudonymer. För detta ändamål lagras permanenta cookies på din enhet som vi har åtkomst till. Detta gör att vi kan känna igen återkommande besökare och räkna dem som sådana.

Vi stöds av Google Ireland Limited som en processor i enlighet med Art. 28 GDPR när vi använder Google Analytics-tjänsten. Googles databehandling kan också äga rum utanför EU eller EES (särskilt i USA). När det gäller Google säkerställs en adekvat nivå av dataskydd på grund av beslutet om adekvat skyddsnivå (EU-U.S. Data Privacy Framework). Google är också skyldigt att ingå standardavtalsklausuler med ytterligare underbiträden.

Den rättsliga grunden för denna databehandling är ditt samtycke om du har gett ditt samtycke via vår samtyckesbanner. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Följ då denna länk och gör lämpliga inställningar via vår banner.

LeverantörMaximal lagringstidTillräcklig nivå av dataskyddÅterkallande av samtycke
Google För överföringar till USA säkerställs en adekvat nivå av dataskydd på grund av certifieringen av leverantören enligt beslutet om adekvat skyddsnivå (EU-U.S. Data Privacy Framework).Om du vill återkalla ditt samtycke klickar du här och gör önskad inställning via vår banner.


Mätning av besökare

Vi använder webbanalysverktyg för att utforma våra webbplatser i enlighet med våra besökares behov. Detta skapar användarprofiler baserade på pseudonymer. För detta ändamål lagras permanenta cookies på din enhet och nås av oss. Dessutom är det möjligt att vi hämtar identifierare som är relaterade till din webbläsare eller enhet (t.ex. ett så kallat webbläsarfingeravtryck eller din fullständiga IP-adress). Detta gör det möjligt för oss att känna igen återkommande besökare och räkna dem som sådana.

Dessutom använder vi följande funktioner som en del av besöksmätningen:

 • Vi kompletterar de pseudonymiserade uppgifterna med ytterligare uppgifter som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer. Detta gör det möjligt för oss att registrera demografiska egenskaper hos våra besökare, t.ex. information om ålder, kön och bostadsort.
 • Vi använder en spårningsmetod som gör det möjligt för oss att fånga och därefter utvärdera muspekarens rörelse hos våra besökare.
 • Vi skapar explorativa klickvägar och analys av surfbeteende baserat på kontextuella data, inklusive användningshistorik på andra webbplatser med också aktiverade cookies.
 • + x

Den rättsliga grunden för denna databehandling är ditt samtycke om du har gett ditt samtycke via vår samtyckesbanner.

Databehandlingen sker på basis av ditt samtycke enligt art. 6 avsn. 1 S. 1 lit. a GDPR resp. § 15 avsn. 3 S. 1 TMG, om du har lämnat ditt samtycke via vår banner.

Vilka tredjepartsleverantörer använder vi i detta sammanhang?

Nedan listar vi de tredjepartsleverantörer som vi samarbetar med inom ramen för vår besöksmätning. Om uppgifter behandlas utanför EU eller EES (särskilt i USA) i detta sammanhang, ger vi information om nivån på dataskyddet i följande tabell.

LeverantörMaximal lagringstidTillräcklig nivå av dataskyddÅterkallande av samtycke
Google För överföringar till USA säkerställs en adekvat nivå av dataskydd på grund av certifieringen av leverantören enligt beslutet om adekvat skyddsnivå (EU-U.S. Data Privacy Framework).Om du vill återkalla ditt samtycke klickar du här och gör önskad inställning via vår banner.


Tredjeparts spårningstekniker i reklamsyfte

Vi använder spårningstekniker för flera enheter för att visa dig riktad reklam på andra webbplatser baserat på ditt besök på våra webbplatser och för att förstå hur effektiva våra reklamaktiviteter har varit.

Den rättsliga grunden för denna databehandling är ditt samtycke om du har gett ditt samtycke via vår samtyckesbanner. Ditt samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst.

Hur fungerar spårning?

När du besöker våra webbplatser är det möjligt att de tredjepartsleverantörer som nämns nedan hämtar identifierande egenskaper hos din webbläsare eller enhet (t.ex. ett så kallat webbläsarfingeravtryck), utvärderar din IP-adress, lagrar eller öppnar identifierare på din enhet (t.ex. cookies) eller får tillgång till enskilda spårningspixlar.

De individuella egenskaperna kan användas av dessa tredje parter för att identifiera din enhet på andra webbplatser. Vi kan instruera motsvarande tredjepartsleverantörer att visa annonser som är baserade på de sidor du har besökt på vår webbplats.som har besökts hos oss.

Vad betyder spårning över enhetsgränser?

Om du loggar in på tredjepartsleverantören med dina egna användardata, kan respektive identifierande egenskap för olika webbläsare och enheter länkas till varandra. Om tredjepartsleverantören till exempel har skapat en unik identifierare för den bärbara datorn, stationära datorn eller smarttelefonen eller surfplattan som du använder, kan dessa individuella egenskaper länkas till varandra så snart du använder en tjänst från tredjepartsleverantören med dina inloggningsdata. Detta gör det möjligt för tredjepartsleverantören att rikta våra reklamkampanjer över olika enheter.

Vilka tredjepartsleverantörer använder vi inom denna ram?

Nedan listar vi de tredjepartsleverantörer som vi samarbetar med för reklamändamål. Om uppgifter behandlas utanför EU eller EES (särskilt i USA) i detta sammanhang, ger vi information om nivån på dataskyddet i följande tabell.

LeverantörMaximal lagringstidTillräcklig nivå av dataskyddÅterkallande av samtycke
Meta (Facebook) För överföringar till USA säkerställs en adekvat nivå av dataskydd på grund av certifieringen av leverantören enligt beslutet om adekvat skyddsnivå (EU-U.S. Data Privacy Framework).Om du vill återkalla ditt samtycke klickar du här och gör önskad inställning via vår banner.
Google För överföringar till USA säkerställs en adekvat nivå av dataskydd på grund av certifieringen av leverantören enligt beslutet om adekvat skyddsnivå (EU-U.S. Data Privacy Framework).Om du vill återkalla ditt samtycke klickar du här och gör önskad inställning via vår banner.


Kontaktformulär

Du kan kontakta oss via vårt kontaktformulär. För att kunna använda vårt kontaktformulär behöver vi först de uppgifter som är markerade som obligatoriska.

Den rättsliga grunden för denna behandling är Art. 6 (1) (f) GDPR för att kunna besvara din förfrågan.

Dina uppgifter kommer endast att behandlas för att besvara din förfrågan. Vi raderar dina uppgifter om de inte längre behövs och det inte finns några rättsliga krav på lagring som strider mot detta. Vanligtvis är detta fallet XX dagar efter att begäran har behandlats.

Beträffande behandling enligt art. 6 (1) (f) GDPR har du rätt att när som helst göra invändningar. För att göra detta, vänligen kontakta den e-postadress som anges i avtrycket.


Karriärsida

 • Radera inaktiva kandidater
  En aktivitet i en kandidatprofil definieras som alla typer av åtgärder som visas i aktivitetsflödet, som att skriva en anteckning, flytta kandidaten i en jobbprocess, skicka ett meddelande etc. Det räknar inte automatiska jobbmeddelanden som skickas till kandidater som connectat. Kandidater flaggas för radering efter 90 dagar av inaktivitet.
 • Radera avvisade jobbansökningar
  Jobbansökningar och all relaterad data tas bort efter att ansökan avslagits.
 • Kandidater utan aktivt syfte raderas
  Kandidater utan något av de 3 aktiva syftena med att lagra deras data raderas. De aktiva syftena är: Kandidat ansökt till ett jobb, kandidat är "connectad" eller kandidat vill vara kvar i listning för eventuellt framtida jobb.
 • Radera alla kandidater som skickar en förfrågan om att bli borttagna
  Radera automatiskt kandidaters uppgifter efter en tidsperiod när de skickat in en begäran om borttagning. Flagga kandidater för radering 0 dagar efter begäran om borttagning.
 • GDPR: Radera kandidater som inte har gett sitt medgivande eller vars medgivande har utgått
  När en kandidat markeras som "tillstånd har utgått" eller "tillstånd saknas", radera efter en tidsperiod. Flagga kandidater för radering 0 dagar efter varning gällande GDPR.


Sociala plugins

Vi gör det möjligt för dig att använda sociala plugins. Av dataskyddsskäl integrerar vi dock endast plugins för sociala medier i avaktiverad form.

Du har dock möjlighet att ge ditt samtycke till denna databehandling via vår samtyckesbanner för att aktivera och använda de integrerade sociala plugins på våra webbplatser. Först då kan din webbläsare upprätta en anslutning till servrarna hos respektive operatör av sociala medietjänster.

Genom att aktivera ett plugin via motsvarande inställning i samtyckesbannern får den sociala medietjänsten i synnerhet din IP-adress och bland annat kunskap om ditt besök på våra webbplatser (användningsdata). Detta sker oberoende av om du har ett konto hos respektive sociala medietjänst. Om du är inloggad kan uppgifterna direkt hänföras till din profil på sociala medier.

I allmänhet har vi inget inflytande på om och i vilken utsträckning respektive sociala medietjänst behandlar personuppgifter efter aktiveringen av de sociala plugins. Det är dock troligt att den sociala medietjänsten kommer att skapa användningsprofiler från dina uppgifter och använda dessa profiler för personlig reklam. Dina uppgifter kommer också att användas för att informera andra användare av den sociala medietjänsten om dina aktiviteter på våra webbplatser.

Inbäddningen baseras på ditt samtycke, förutsatt att du har gett ditt samtycke via vår samtyckesbanner. Om data behandlas utanför EU eller EES (särskilt i USA) i detta sammanhang, tillhandahåller vi information om nivån på dataskyddet i följande tabell.

Om du inte längre vill att dina personuppgifter ska behandlas av de aktiverade sociala plugins, kan du förhindra framtida behandling genom att återkalla ditt samtycke. Följ då denna länk och gör lämpliga inställningar via vår banner.

LeverantörMaximal lagringstidTillräcklig nivå av dataskyddÅterkallande av samtycke
Meta (Facebook/Instagram) För överföringar till USA säkerställs en adekvat nivå av dataskydd på grund av certifieringen av leverantören enligt beslutet om adekvat skyddsnivå (EU-U.S. Data Privacy Framework).Om du vill återkalla ditt samtycke klickar du här och gör önskad inställning via vår banner.
LinkedIn För överföringar till USA säkerställs en adekvat nivå av dataskydd på grund av certifieringen av leverantören enligt beslutet om adekvat skyddsnivå (EU-U.S. Data Privacy Framework).Om du vill återkalla ditt samtycke klickar du här och gör önskad inställning via vår banner.


Karttjänster

På våra webbplatser bäddar vi in karttjänster som inte lagras på våra servrar. För att säkerställa att uppringning av våra webbplatser med inbäddade karttjänster inte automatiskt leder till omladdning av innehåll från tredjepartsleverantören, visar vi i ett första steg endast lokalt lagrade förhandsgranskningsbilder av kartorna i ett första steg. Detta ger inte tredjepartsleverantören någon information.

Först när du klickar på förhandsgranskningsbilden kommer innehållet från tredjepartsleverantören att laddas om. Tredjepartsleverantören kan därför få information om att du har besökt vår webbplats samt de användningsdata som är tekniskt nödvändiga i detta sammanhang. Vi har inget inflytande på den vidare databehandlingen av tredjepartsleverantören. Genom att klicka på förhandsgranskningsbilden ger du oss tillstånd att ladda om innehåll från tredjepartsleverantören.

Inbäddningen baseras på ditt samtycke, förutsatt att du har gett ditt samtycke genom att klicka på förhandsgranskningsbilden.

Observera att inbäddningen av vissa karttjänster leder till att dina uppgifter behandlas utanför EU eller EES (i synnerhet USA). Om uppgifter behandlas utanför EU eller EES (särskilt i USA) i detta sammanhang, tillhandahåller vi information om nivån på dataskyddet i följande tabell.

Om du har klickat på en förhandsgranskningsbild kommer innehållet från tredjepartsleverantören att laddas om omedelbart. Om du inte vill att innehållet ska laddas om på andra sidor ber vi dig att inte klicka på miniatyrbilderna längre.

LeverantörMaximal lagringstidTillräcklig nivå av dataskyddÅterkallande av samtycke
Google För överföringar till USA säkerställs en adekvat nivå av dataskydd på grund av certifieringen av leverantören enligt beslutet om adekvat skyddsnivå (EU-U.S. Data Privacy Framework).Om du vill återkalla ditt samtycke klickar du här och gör önskad inställning via vår banner.


Inbäddning av ytterligare tekniskt innehåll och funktioner från tredje part

Vi använder tekniska funktioner och innehåll från tredjepartsleverantörer som nämns nedan för att presentera våra webbplatser.

När du besöker våra sidor laddas innehållet från den tredjepartsleverantör som tillhandahåller dessa funktioner och innehåll. På så sätt får tredjepartsleverantören information om att du har besökt vår webbplats samt de användningsdata som är tekniskt nödvändiga i detta sammanhang.

Vi har inget inflytande på den vidare databehandlingen av tredjepartsleverantören. Inbäddningen baseras på art. 6 (1) (f) GDPR och i vårt intresse att göra vår webbplats så tilltalande och informativ som möjligt.

Observera att användningen av innehåll och funktioner från tredje part kan leda till att dina uppgifter behandlas utanför EU eller EES (i synnerhet i USA). För överföringar till USA säkerställs en adekvat nivå av dataskydd på grund av beslutet om adekvat skyddsnivå (EU-U.S. Data Privacy Framework).

LeverantörTeknisk funktion eller samtyckeMaximal lagringstidTillräcklig nivå av dataskyddÅterkallande av samtycke
Google

JQuery
Java Script Library

För överföringar till USA säkerställs en adekvat nivå av dataskydd på grund av certifieringen av leverantören enligt beslutet om adekvat skyddsnivå (EU-U.S. Data Privacy Framework).Om du vill återkalla ditt samtycke klickar du här och gör önskad inställning via vår banner.
GoogleGoogle Tag Manager För överföringar till USA säkerställs en adekvat nivå av dataskydd på grund av certifieringen av leverantören enligt beslutet om adekvat skyddsnivå (EU-U.S. Data Privacy Framework).Om du vill återkalla ditt samtycke klickar du här och gör önskad inställning via vår banner.


Lagringstid

Om vi inte redan har informerat dig i detalj om lagringstiden raderar vi personuppgifter när de inte längre behövs för de ovan nämnda behandlingsändamålen och inga legitima intressen eller andra (juridiska) skäl för lagring förhindrar radering.


Personuppgiftsbiträden

Vi delar dina uppgifter med tjänsteleverantörer som stöder oss i driften av våra webbplatser och tillhörande processer som en del av databehandling på uppdrag av den registeransvarige i enlighet med Art. 28 I GDPR. Dessa är till exempel leverantörer av hostingtjänster. Våra tjänsteleverantörer är strikt bundna av våra instruktioner och är avtalsenligt förpliktade i enlighet därmed.

I det följande kommer vi att namnge de personuppgiftsbiträden som vi arbetar med, om vi inte redan har gjort det i den ovanstående texten i dataskyddsdeklarationen. Om uppgifter kan komma att behandlas utanför EU eller EES i detta sammanhang, informerar vi dig om detta i följande tabell.

PersonuppgiftsbiträdeSyfteTillräcklig nivå av dataskydd
dogado GmbH (Tyskland)Webbhotell och supportBehandling endast inom EU/EES


Dina rättigheter som registrerad

Vid behandling av dina personuppgifter ger GDPR dig vissa rättigheter som registrerad:

Rätt till upplysning (art. 15 GDPR)
Du har rätt att få bekräftat om personuppgifter som rör dig behandlas; om så är fallet har du rätt att få information om de behandlade personuppgifterna och att få den information som anges i detalj i art. 15 I GDPR.

Rätt till rättelse (art. 16 GDPR)
Du har rätt att utan dröjsmål begära rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig och, i förekommande fall, komplettering av eventuella ofullständiga uppgifter.

Rätt till radering (art. 17 GDPR)
Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas utan dröjsmål, förutsatt att ett av de skäl som anges i detalj i art. 17 i GDPR.

Rätt till begränsning av behandlingen (art. 18 GDPR)
Du har rätt att begära en begränsning av behandlingen så länge den personuppgiftsansvariges bedömning pågår, om ett av kraven i art. 18 GDPR är uppfyllt, t.ex. om du har invänt mot behandlingen.

Rätt till dataöverförbarhet (art. 20 GDPR)
I vissa fall, som anges i detalj i art. 20 GDPR, har du rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att begära att dessa uppgifter överförs till en tredje part.

Rätt att återkalla samtycke (art. 7 GDPR)
Om behandlingen av uppgifterna baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med art. 7 (3) I GDPR. Observera att återkallandet av samtycket endast gäller för framtiden. Behandling som ägde rum före återkallandet påverkas inte.

Rätt till invändning (art. 21 GDPR)
Om uppgifter samlas in på grundval av art. 6 (1) (f) GDPR (databehandling för skydd av berättigade intressen) eller på grundval av Art. 6 (1) (e) GDPR (databehandling för att skydda allmänna intressen eller vid myndighetsutövning) har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av skäl som härrör från din speciella situation. Vi kommer då inte längre att behandla personuppgifterna om det inte finns påvisbara tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen sker för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet (art. 77 GDPR)
I enlighet med art. 77 GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av dina uppgifter strider mot dataskyddsbestämmelserna. Rätten att lämna in ett klagomål kan i synnerhet hävdas hos en tillsynsmyndighet i den medlemsstat där du har din hemvist, din arbetsplats eller den plats där den misstänkta överträdelsen ägde rum.

Att hävda dina rättigheter
Om inget annat anges ovan ber vi dig kontakta den personuppgiftsansvarige som anges i avtrycket för att hävda dina rättigheter som registrerad.


Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud

Vårt externa dataskyddsombud ger dig gärna information om dataskydd under följande kontaktuppgifter:

datenschutz nord GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen
Webbplats: https://www.dsn-group.de/
E-post: office@datenschutz-nord.de

Om du kontaktar vårt dataskyddsombud, vänligen ange även den personuppgiftsansvarige för databehandlingen som anges i avtrycket.