Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Driftsättning

Din oljeavskiljare eller fettavskiljare provkörs och finjusteras. Larm och givare monteras och funktionstestas. Vi säkerställer att alla komponenter är korrekt monterade och avskiljaranläggningen är redo för drift. Detta minimerar risk för reklamationer och oplanerade stopp.

Få en offert

Slutbesiktning

Innan besiktningen måste anläggningen vara monterad och driftsatt. En servicetekniker granskar anläggningen för att säkerställa korrekt drift, skötsel, funktionalitet och täthet. Efter besiktningen sammanställs ett protokoll som fungerar som intyg mot myndighets- och normkrav.

Få en offert

Referenser


Frågor & svar


Först genomför en ACO-certifierad servicetekniker en slutmontering, vilket garanterar att anläggningen är installerad på rätt sätt och fungerar som den ska. När sedan driftsättningen ska göras omfattar denna inte bara din oljeavskiljare eller fettavskiljare, utan också eventuella tillbehör såsom slamavskiljare, larm eller provtagningsenhet. En korrekt installation förlänger livslängden på produkterna och ger en förbättrad totalekonomi. Då driftsättningen är genomförd är anläggningen redo för daglig drift.

Se listan nedan på vad som behöver vara förberett inför serviceteknikerns besök.

Slutmontering

 • Avskiljaren ska vara installerad.
 • Kabelslangen ska vara korrekt framdragen och kopplad enligt tillverkarens specifikationer.
 • Kablar ska vara installerade i kabelslang vid markförlagd avskiljare.
 • Larmcentralens placering ska vara fastställd.
 • Spänningsmatning 230V ska vara framdraget för larmcentral.
 • El-schema ska tillhandahållas av entreprenören för eventuell kabelmärkning.
 • Avskiljaren ska vara städad och rengjord.
 • Det ska finnas tillgång till vatten i anslutning till berörda enheter.


Driftsättning

 • Larmcentralen ska vara monterad och ansluten enligt tillverkarens föreskrifter.
 • Givarna ska vara anslutna till larmcentral samt installerade i respektive avskiljare enligt tillverkarens föreskrifter.
 • Avskiljaren måste vara ordentligt städad, rengjord och fylld med vatten.
 • Det bör finnas vatten och möjlighet att koppla in elektrisk utrustning i närheten av relevanta enheter vid behov.

Ja, för att säkerställa att funktionen är korrekt och att garantier gäller.

Vi vet hur våra avskiljare ska fungera. Oavsett om du som entreprenör eller installatör arbetar med små eller stora uppdrag är korrekt och effektiv installation av anläggningen avgörande för att projektet skall bli framgångsrikt. Slipp lukt och läckage från förorenat vatten, oljud från larm och oplanerat stopp. Felaktig installation resulterar i onödigt extrajobb med reklamationer och missnöjda kunder. Säkerställ att anläggningen är godkänd och följer riktlinjer och normer så att alla garantier gäller. ACO Service guidar dig genom hela processen och ser till att anläggningen fungerar som den ska.

Slutbesiktningen ska omfatta hela avskiljaranläggningen. En anläggningsbeskrivning upprättas, driftstatus före kontroll bedöms, och befintlig dokumentation granskas. Den ACO-certifierade serviceteknikern genomför en funktionskontroll av komponenter som flottörventil, filter, larm och annan utrustning. Täthetsprovning genom provtryckning och kontrolldimensionering av anläggningen utförs. När slutbesiktningen är aklvarad kan du känna dig trygg. Din certifierade anläggning fungerar som den ska, vilket resulterar i förlängd livslängd och förbättrad totalekonomi.

Inför serviceteknikerns besök måste följande punkter vara förberedda:

 • Avskiljaren ska vara slutmonterad och driftsatt.
 • Anläggningen ska vara tömd och rengjord.
 • Anläggningen ska vara avstängd under kontrollen.
 • I anslutning till berörda enheter ska det finnas vatten och möjlighet att koppla in elektrisk utrustning vid behov.

Efter avslutad besiktning upprättas ett protokoll, vilket fungerar som ett intyg för både fastighetsägare och verksamhetsägare gentemot myndigheten. Protokollet verifierar att anläggningen är korrekt installerad och driftsatt enligt tillverkarens riktlinjer. Det säkerställer att samtliga komponenter är monterade och minskar risken för kostsamma oplanerade stopp.

Dokumentation