Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Installation & underhåll

Våra servicetekniker installerar och driftsätter dina avskiljare och pumpstationer. Teckna serviceavtal för regelbundet underhåll samt realtidskontroll via ACO Cloud för bästa resultat och lång livslängd.

Installation


Få hjälp med installation

ACO Service hjälper dig med installation av dina avskiljare odh pumpstationer.

  • Driftsättning – Vi erbjuder dig installation med driftsättning av avskiljare och pumpstationer. Våra certifierade servicetekniker garanterar att din anläggning monteras, funktionstestas och driftsätts korrekt, vilket minimerar risken för problem och fel.
  • Slutbesiktning – ACO genomför en noggrann slutbesiktning av din olje- eller fettavskiljare för att säkerställa att den har korrekt drift, skötsel, funktionalitet och täthet. Ett utfärdat intyg garanterar att anläggningen uppfyller alla normer och myndighetskrav.

Underhåll din anläggning

ACO Service hjälper dig med underhåll av dina avskiljare odh pumpstationer. Teckna serviceavtal.

  • Kontroll, reparation och besiktning – Regelbundet underhåll och kontroll av avskiljare och pumpstationer är avgörande för maximal livslängd och kostnadseffektivitet. Tidig upptäckt och åtgärd av problem minskar risken för driftavbrott.
  • Serviceavtal – Med serviceavtalet Basic får du tillgång till onlinetjänsten med fyra kanaler för positionsdata och larmhantering. Med Advanced ingår även regelbundna kontroller och besiktningar var femte år.
Kontakta ACO Service