Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Driftsättning pumpstationer mark

Innan pumpstationen tas i bruk genomgår den slutmontering och funktionstestning. Markförlagda anläggningar levereras i många lösa delar som måste monteras ihop. En ACO-certifierad servicetekniker utför provkörning, finjustering och ger utbildning till servicepersonal om drift och underhåll.

Få en offert

Driftsättning pumpstationer inomhus

Vid leverans är majoriteten av pumpstationens komponenter förmonterade på fabriken, vilket förenklar slutmonteringen jämfört med markförlagd installation. Annars följer processen samma steg: montering, funktionstest och justering av inställningar för att optimera pumpstationens långsiktiga hållbarhet.

Få en offert

Referenser


Frågor & svar


Innan driftsättning kan ske måste anläggningen vara helt slutmonterad. Det innebär att samtliga kablar ska vara dragna, pumpar, motorer, givare, styrskåp ska vara monterade samt elektriska och elektroniska delar inkopplade i pumpanläggningen. Pumpstationen driftsätts genom att alla anslutningar för inloppsledning och tryckledning, pumpanslutningar, ventiler och backventiler kopplas ihop, funktionstestas och optimeras för drift. En ACO-certifierad servicetekniker besöker er på plats för att utföra dessa åtgärder.

Se checklistan nedan över vad som behöver vara förberett innan vår servicetekniker kan påbörja sitt arbete.

Pumpstationer mark


Slutmontering

 • Inlopp, utlopp, och ventilation ska vara kopplat enligt tillverkarens föreskrifter.
 • Kabelslangen är framdragen och kopplad enligt tillverkarens föreskrifter.
 • Kablar är installerade i kabelslangen.
 • Placering av styrskåpet är bestämd.
 • Spänningsmatning 230/400V är framdragen för styrskåpet.
 • Entreprenören tillhandahåller el-schema för kablar.
 • Pumpstationen är städad och rengjord.
 • Vatten och elektrisk inkopplingsmöjlighet ska finnas nära enheterna vid behov.


Driftsättning

 • Styrskåpet ska vara monterat och ansluten enligt tillverkarens föreskrifter.
 • Givare och pumpar är kopplade till styrskåpet och installerade i pumpstationen enligt tillverkarens föreskrifter.
 • Pumpstationen är städad och rengjord.
 • Pumpstationen är fylld med vatten.
 • Vatten och elanslutning är tillgänglig nära berörda enheter vid behov.

Pumpstationer inomhus


Slutmontering

 • Inlopp, utlopp, och ventilation kopplas enligt tillverkarens föreskrifter för pumpstationer inomhus.
 • Styrskåpets placering är fastställt.
 • 230/400V spänningsmatning fär framdragen till styrskåpet.
 • Entreprenören bistår med el-schema för uppmärkning av kablar.
 • Pumpstationen ska vara ordentligt städad och rengjord.
 • Tillgång till vatten och eluttag ska finnas i anslutning till berörda enheter.

Driftsättning

 • Styrskåp ska vara monterad och ansluten enligt tillverkarens föreskrifter.
 • Givare och pumpar ska vara anslutna till styrskåp samt installerade i pumpstation enligt tillverkarens föreskrifter.
 • Pumpstationen ska vara städad och rengjord.
 • Pumpstationen ska vara vattenfylld.
 • I anslutning till berörda enheter ska det finnas tillgång till vatten och eluttag.

Efter genomförd driftsättning upprättas en servicerapport. Denna fungerar som intyg på att anläggningen är korrekt installerad enligt tillverkarens föreskrifter. Rapporten säkerställer att alla komponenter är monterade och minimerar risk för kostsamma oplanerade stopp.

Undvik reklamationer och missnöjda kunder genom att säkerställa en korrekt installation av pumpstationen. Vi är specialister på våra egna pumpstationer och kan vägleda dig genom hela processen. Med vår expertis garanterar vi långvarig och problemfri drift för anläggningen. Ge din kund tryggheten av en optimalt fungerande anläggning som håller i många år.

Dokumentation