Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Sedimentering

Miljön riskerar att skadas när dagvatten sköljer över en förorenad markyta och förflyttar utsläppen till våra sjöar och vattendrag. Därför är det viktigt att det smutsiga dagvattnet renas så nära föroreningskällan som möjligt. ACO har systemlösningar som tar hand om och renar utsläpp från bland annat trafikytor, parkeringsplatser och industriområden. Med ett effektivt system kan kostnader och underhåll hållas nere. Rening av dagvatten genom sedimentering är en enkel men effektiv åtgärd, både som separat lösning och som förbehandling i ett större system. Rening genom sedimentation reducerar innehållet av partikulära föroreningar (>63µm), men påverkar inte innehålllet av lösta föroreningar.

  Produkter


  ACO Stormsed Vortex

  Produkten renar dagvatten genom hydrodynamisk sedimentation, vilket gör den lämplig för rening av dagvatten vid höga flöden. ACO Stormsed Vortex är platsbesparande i jämförelse med vanliga sedimentationsanläggningar. Med en kapacitet att rena upp till 100 l/s och en hydraulisk kapacitet på upp till 230 l/s är Stormsed Vortex lämplig för avrinningsområden på upp till 10000 kvm.

  Visa produkt

  ACO Stormsed

  Denna produkt är en säker sedimentationslösning för medelstora avrinningsområden med lägre dagvattenflöden. ACO Stormsed är en liggande tank vars utformning säkerställer att både sediment och flytande föroreningar renas från dagvattnet. Produktens flödeskapacitet är upp till 124 l/s och lämpar sig för ytor upp till 5000 kvm.

  Visa produkt

  ACO Sedised

  Sedised är instegsmodellen inom dagvattenrening. Den används för sedimentering av partikulära föroreningar. Sedised kan användas i många olika sammanhang, både som en separat reningsanläggning eller i ett större system. Produkten produceras i betong och PEHD och är lämplig för flöden mellan 2–19 l/s.

  Visa produkt
  Kontakta oss