Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Sedimentering

Enkel och effektiv rening av dagvatten
Miljön riskerar att skadas när dagvatten sköljer över en förorenad markyta och förflyttar utsläppen till våra sjöar och vattendrag. Därför är det viktigt att det smutsiga dagvattnet renas så nära föroreningskällan som möjligt. ACO har systemlösningar som tar hand om och renar utsläpp från bland annat trafikytor, parkeringsplatser och industriområden. Med ett effektivt system kan kostnader och underhåll hållas nere. Rening av dagvatten genom sedimentering är en enkel och effektiv åtgärd, både som separat lösning och som förbehandling i ett större system. Rening genom sedimentation reducerar de grövre partiklar (>63µm), men påverkar inte lösta föroreningar eller mindre partiklar.

  Produkter


  ACO Sedised

  Sedised är instegsmodellen inom dagvattenrening. Den används för sedimentering av partikulära föroreningar. Sedised kan användas i många olika sammanhang, både som en separat reningsanläggning eller i ett större system. Produkten produceras i betong och PEHD och är lämplig för flöden mellan 2–19 l/s.

  Visa produkt

  ACO Sedismart

  Detta är en sedimentationsenhet med hög verkningsgrad. Tack vare hög prestanda på liten volym minimeras schaktbehoven. Sedismart-teknologin möjliggör för en kostnadseffektiv installation. Sedismart levereras i vertikalt uförande tillverkad i betong och glasfiber. Produkten är anpassad för flöden på 4–24 l/s.

  Visa produkt
  Kontakta oss