Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Dräneringslösningar för morgondagens miljöförhållanden

ACO WaterCycle
ACO är ett Water-Tech-företag som skyddar vatten. Med utgångspunkt i vår globala expertis inom dränering som skyddar människor från vatten, ser vi alltmer vårt uppdrag som att också skydda vatten från människor.

Med ACO WaterCycle tillhandahåller ACO system som samlar upp och leder, renar, behåller och slutligen återanvänder vatten. På detta sätt bidrar ACO till att bevara rent grundvatten som en viktig resurs och bidrar till morgondagens värld. I sin Agenda 2030 har FN:s världssamfund fastställt förbättringen av vattenkvaliteten som ett av 17 mål för hållbar utveckling.

Intelligenta dräneringssystem från ACO använder i allt högre grad smart teknik för att se till att regn- och avloppsvatten dräneras eller lagras tillfälligt. Med innovativ separations- och filterteknik förhindrar vi att vatten förorenas av föroreningar som fett och fett, bränslen, tungmetaller och mikroplaster. I dag går ACO ett steg längre: vi antar utmaningen att återanvända vatten och skapar på så sätt en resurssparande cykel. För alla produkter och system lägger ACO stor vikt vid hållbarhet, återanvändbarhet och ett lågt koldioxidavtryck. Strävan efter hållbarhet är en pågående process som vi strävar efter att uppfylla varje dag.

Collect: Samla upp och leda vatten

ACO:s uppsamlingssystem säkerställer att vattnet kommer så tidigt som möjligt från dräneringssystemet. Dagvattnet samlas upp med hjälp av linjeavvattning. Uppsamling av spillvatten sker genom golvavvattning, avloppsrör samt spol- och rensbrunn. ACO:s Collect skyddar personer, byggnader och trafikleder.

Clean: Rena och behandla vatten

Stora oljeavskiljare för utomhusbruk och mindre för en innemiljö hanterar de uppsamlade vätskorna på ett sådant sätt att de åtminstone kan levereras till offentliga avlopp. Det samma gäller för fettavskiljare för mark och inomhus. Denna del av ACO WaterCycle skapar förutsättningar för återvinning och hållbar användning.

Hold: Fördröja och magasinera vatten

I många applikationer finns behov av att reglera eller på annat sätt hålla tillbaka flödet. Vi använder oss ofta av dagvattenmagasin och bakvattenventiler. Hold ökar skyddet och säkerheten vid extrema krav som t ex vid kraftigt regn, översvämningar eller i samband med utsläpp av förorenade vätskor.

Reuse: Pumpa, leda bort och återanvända vatten

Sista delen i ACO WaterCycle – Reuse, består av stora och små pumpar för mark och inomhus. Dessa överför det uppsamlade, behandlade och kontrollerade vattnet tillbaka till dräneringssystemet och på så sätt kan vattnet återanvändas på nytt.