Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Fettavskiljare

Fettavskiljare används för att avskilja animaliska och vegetabiliska fetter från exempelvis restauranger, skolkök och livsmedelsindustri. Våra avskiljare finns i flera olika material och storlekar. Vi har delat upp produkterna mellan markförlagda fettavskiljare och fristående fettavskiljare inomhus.

  Hur fungerar en fettavskiljare?

  En fettavskiljare är ett viktigt verktyg i avfallshantering, särskilt i restauranger, kök och andra matlagningsanläggningar. Den fungerar genom att utnyttja fettets naturliga tendens att flyta på vatten. Vatten med matavfall leds in i avskiljaren där tyngre partiklar sjunker till botten och fetter flyter upp till ytan. Fetterna skrapas sedan av från ytan, medan vattnet, nu avskilt från fett och stora partiklar, släpps ut i avloppssystemet. På så sätt bidrar fettavskiljaren till att minska belastningen på avloppssystem och förhindrar potentiella blockeringar.

   När är det krav på fettavskiljare?

   Fettavskiljare används för att skydda avloppssystemet, där fett snabbt kan bygga upp och orsaka blockeringar i avloppssystemet, vilket i sin tur kan leda till dyra reparationer och driftstopp. De används också för att minska miljöpåverkan, eftersom fetter och oljor också kan skada miljön genom att förorena vattenkällor. Fettavskiljare hjälper också med att förhindra lukter, eftersom fettavlagringar i avloppssystemet kan leda till obehagliga lukter. Halten i exempelvis industriavlopp får därför inte överskrida 150 mg/l i förbindelsepunkt till kommunalt avloppsnät. De flesta kommunerna har även som krav att alla kommersiella verksamheter som restauranger, pizzeria, cafe, catering, skolmatsalar osv ska ha en fettavskiljare installerad.

    Installera en fettavskiljare

    Att installera en fettavskiljare är ett viktigt steg i att säkerställa effektiv avloppshantering i din verksamhet, och det finns några nyckelsteg och faktorer du bör ha i åtanke under processen. För det första, fettavskiljaren bör idealt sett installeras utomhus. Detta är av två anledningar: för det första, det underlättar tillgängligheten för regelbundna tömningar, och för det andra, det minskar risken för lukter inomhus. Om en utomhusinstallation inte är möjlig, kan fettavskiljaren installeras inomhus. Det är dock viktigt att notera att den inte får placeras i samma utrymme där livsmedel produceras. Detta är en viktig åtgärd för att förhindra eventuell kontaminering och uppfylla hygienstandarder.

    När du bestämmer dig för att installera en fettavskiljare måste du anmäla detta till din lokala kommun. Anmälan bör inkludera produktblad för fettavskiljaren, en situationsplan som visar var avskiljaren kommer att placeras, och dimensionsunderlag. Det är också viktigt att anmäla installationen av din fettavskiljare till det lokala tömningsbolaget. De kommer att starta ett tömningsabonnemang för din fettavskiljare. Observera att endast den entreprenör som kommunen anlitar får tömma din fettavskiljare. Detta garanterar att allt görs enligt lokala regler och förordningar, och att fettavfallet hanteras på ett miljövänligt sätt.

    Fettavskiljare måste tömmas regelbundet för att fortsätta fungera effektivt. Frekvensen för tömningen beror på mängden och typen av avfall som din verksamhet genererar. Regelbunden tömning och underhåll hjälper till att förlänga fettavskiljarens livslängd och förhindra oönskade problem som blockeringar och överflöd.