Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Oljeavskiljare

Oljeavskiljare används för att avskilja kolväten av mineraliskt ursprung från exempelvis bensinstationer, garage, tvätthallar, verkstäder, vissa typer av industrier samt dagvatten från bland annat parkeringsplatser. Våra avskiljare finns i flera olika material och storlekar. Vi har delat upp produkterna mellan markförlagda avskiljare och fristående avskiljare inomhus.

  Hur fungerar en oljeavskiljare?

  En oljeavskiljare utnyttjar fysiska principer för att separera olja från vatten. Den baserar sin funktion på skillnaden i densitet mellan olja och vatten. Vattnet pumpas in i avskiljaren där det först passerar genom en avskiljningsenhet, som sakta sänker flödeshastigheten och låter oljan flyta upp till ytan, medan fast material sjunker till botten. Oljan, som är lättare än vatten, samlas på ytan och kan lätt tas bort. På så sätt blir vattnet renare och mer miljövänligt innan det släpps ut i miljön eller skickas för vidare rening.

   När är det krav på oljeavskiljare?

   Kravet på att använda en oljeavskiljare varierar beroende på region och industri men generellt sett måste de användas på platser där risken för oljeförorening är hög. Det kan gälla både i anslutning till spillvatten och till dagvatten. Inom dessa sektorer är oljeavskiljare avgörande för att minska risken för oljeutsläpp i miljön. Bygg- och konstruktionsindustrin kan också kräva oljeavskiljare vid hantering av maskiner och utrustning. Lagstiftning och riktlinjer på lokal och nationell nivå bestämmer exakt när och var oljeavskiljare behövs för att skydda miljön.

    Oljeavskiljare klass 1 och 2

    Klass 1 oljeavskiljare är utformade för att hantera större mängder oljeföroreningar och har en högre avskiljningsgrad jämfört med klass 2 oljeavskiljare. De är idealiska för användning på platser med hög risk för oljeföroreningar, som bensinstationer och verkstäder.

    Å andra sidan är klass 2 oljeavskiljare mer lämpade för platser med mindre risk för oljeföroreningar, som parkeringsplatser och avloppssystem för bostadshus. De är designade för att hantera mindre mängder olja och har en lägre avskiljningsgrad jämfört med klass 1 oljeavskiljare.

    Att välja rätt oljeavskiljare för dina behov är avgörande för att säkerställa effektiv hantering och skydd av ditt vattensystem. Om du är osäker på vilken klass av oljeavskiljare som bäst passar dina behov, är vi här för att hjälpa.