Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

ACO Nordic erbjuder avvattningslösningar

En global världsledare
ACO Nordic AB är det svenska dotterbolaget till ACO Group i Tyskland. ACO Group som grundades 1946 har lång erfarenhet av produktion och försäljning av säkra och effektiva systemlösningar för hantering av dagvatten, avloppsvatten och spillvatten. ACO Group är en decentraliserad organisation som finns mer än 50 länder och har 15 egna produktanläggningar. Hela koncernen sysselsätter 5000 anställda över hela världen.

Familjeägt företag från 1780
1780 bestämmer sig kapten Otto Friedrich Ahlmann för att säga farväl till livet till sjöss och i stället övergå till handel med järnprodukter. Det var så det hela började.

ACO ägs av familjen Ahlmann. Huvudkontoret ligger i Büdelsdorf och har så gjort sedan det grundades 1946. Därefter har 3 generationer av familjen Ahlmann varit inblandade i att driva bolaget. Idag ägs företaget av far och son, Hans-Julius och Iver Ahlmann. Den verkställande ledningen i Rendsburg och en grupp regionala direktörer utgör den internationella ledningsgruppen för ACO Group.

Ett innovativt bolag i hela Sverige
ACO kom till Sverige 1996. Vi har huvudkontor i Göteborg och lager i Nässjö. Sammanlagt är vi 32 medarbetare. Företaget täcker hela Sverige genom grossister och ledande konsulter och erbjuder systemlösningar som passar många olika områden.

 • Storkök
 • Matindustri
 • Serveringar
 • Restauranger
 • Parkeringsplatser
 • Terminaler
 • Detaljhandel
 • Vägar
 • Viadukter
 • Tunnlar
 • Bostäder
 • Hotell
 • Flygplatser
 • Hamnar


ACO. we care for water
ACO är ett Water-Tech-företag som skyddar vatten. Med utgångspunkt i vår globala expertis inom avvattning som skyddar människor från vatten, ser vi i allt högre grad vårt uppdrag som att också skydda vatten från människor.

Med ACO WaterCycle tillhandahåller ACO system som samlar upp och leder, renar, behåller och slutligen återanvända vatten. På detta sätt bidrar ACO till att bevara rent grundvatten som en livsviktig resurs, och bidrar till morgondagens värld. I sin Agenda 2030 fastställde FN:s världssamfund följande mål förbättring av vattenkvaliteten som ett av 17 mål för hållbar utveckling.

Intelligenta dräneringssystem från ACO använder alltmer smart teknik för att se till att regnvatten och avloppsvatten dräneras eller lagras tillfälligt. Med innovativ separations- och filterteknik kan vi förebygger vi vattenföroreningar av föroreningar som fett och smörjmedel, bränslen, tungmetaller och mikroplaster. I dag går ACO ett steg längre: vi antar utmaningen att återanvända vatten och därmed skapa en resursbesparande kretslopp. För alla produkter och system lägger ACO stor vikt vid hållbarhet, återanvändbarhet och ett lågt koldioxidavtryck. Strävan efter hållbarhet är en pågående process som vi strävar efter att uppfylla varje dag.

Kontakta oss