Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

ACO Oleopator Bypass

Bypass-avskiljare för stora dagvattenflöden
Vid avvattning av större ytor med höga dagvattenflöden är det lämpligt att installera ett bypass-system som leder överskottet förbi avskiljaren som skydd mot överbelastning. Oleopator Bypass reglerar flödet helt utan rörliga delar. Avskiljaren är tillgänglig i betong, PEHD och glasfiber. Den passar miljöer såsom parkeringsplatser, trafikytor och lastningszoner. Oleopator Bypass har en integrerad bypass-enhet, koalesator, slamfång, automatisk avstängningsventil, anslutning för luftare, lyftöglor och betäckning. För en snabb och säker montering av larmgivare rekommenderar vi att kombinera kabelröranslutning med tillvalet ACO Protight.

Certifikat och godkännanden
ACO Oleopator Bypass är CE-märkt gentemot EN 858-1 och uppfyller alla krav avseende flödestest, hållfasthet, materialkrav, märkning och täthet. Avskiljaren är flödestestad enligt EN 858-1 och uppfyller kraven för klass I-avskiljare på max 5 mg restinnehåll olja per liter utgående vatten.

  Betong


  Oleopator Bypass C

  • Invändig 3-skikts coating
  • Nominell storlek: NS 6–30
  • Flödeskapacitet 60–300 l/s

  Glasfiber


  Oleopator Bypass G

  • Nominell storlek: NS 6–30
  • Flödeskapacitet 60–300 l/s

  Oleopator Bypass G–H

  • Horisontell avskiljare
  • Nominell storlek: NS 40–200
  • Flödeskapacitet 200–1500 l/s

  PEHD


  Oleopator Bypass P

  • Nominell storlek: NS 3–10
  • Flödeskapacitet 15–50 l/s

  Rekommenderade tillval