Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

ACO Oleopator Bypass

Bypass-avskiljare för stora dagvattenflöden
Vid avvattning av större ytor med höga dagvattenflöden är det lämpligt att installera ett bypass-system som leder överskottet förbi avskiljaren som skydd mot överbelastning. Oleopator Bypass reglerar flödet helt utan rörliga delar. Avskiljaren är tillgänglig i betong, PEHD och glasfiber. Den passar miljöer såsom parkeringsplatser, trafikytor och lastningszoner. Oleopator Bypass har en integrerad bypass-enhet, koalesator, slamfång, automatisk avstängningsventil, anslutning för luftare, lyftöglor och betäckning. För en snabb och säker montering av larmgivare rekommenderar vi att kombinera kabelröranslutning med tillvalet ACO Protight.

Certifikat och godkännanden
ACO Oleopator Bypass är CE-märkt gentemot SS-EN 858-1 och uppfyller alla krav avseende flödestest, hållfasthet, materialkrav, märkning och täthet. Avskiljaren är flödestestad enligt SS-EN 858-1 och uppfyller kraven för klass I-avskiljare på max 5 mg restinnehåll olja per liter utgående vatten.

  Betong


  Oleopator Bypass C

  • Invändig 3-skikts coating
  • Nominell storlek: NS 6–30
  • Flödeskapacitet 60–300 l/s

  Glasfiber


  Oleopator Bypass G

  • Nominell storlek: NS 6–30
  • Flödeskapacitet 60–300 l/s

  Oleopator Bypass G–H

  • Horisontell avskiljare
  • Nominell storlek: NS 40–200
  • Flödeskapacitet 200–1500 l/s

  PEHD


  Oleopator Bypass P

  • Nominell storlek: NS 3–10
  • Flödeskapacitet 15–50 l/s

  Rekommenderade tillval

  ACO. we care for water

  Footer

  TOP

  Om ACO

  Känner du till när ACO kom till Sverige? Vill du jobba med oss och arbeta med avvattningslösningar för dagens och morgondagens miljöutmaningar? Kontakta oss.

  Distribution

  ACO Nordic erbjuder systemlösningar till många olika områden för hela Sverige. Är du entreprenör eller grossist gå till Distribution och se var du kan köpa våra produkter.

  Sociala kanaler