Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

ACO Flowshut

Använd ACO Flowshut och förhindra vattenförorenande ämnen i avloppsnätet vid en olycka. Spärrbrunnen stänger av rörledningen elektriskt genom att manövrera en nödbrytare med en motorstyrd ventil.

Till produkt

ACO Protector

För tank- och överföringsstationer måste det säkerställas att alla vattenförorenande vätskor som kan läcka ut leds in i ett säkerhetsuppsamlingssystem. ACO Protector D är ett sådant system.

Till produkt

ACO Flowswitch

Med Flowswitch stoppas förorenade partiklar i avloppsvattnet genom att flödet omkopplas till en sluten separat tank. Omkoppling sker via två spjällventiler med ett elektriskt vridställdon.

Till produkt