Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Markförlagda avskiljare

Minimera risken för oljeutsläpp i miljön med hjälp av våra markförlagda avskiljare
Oljehaltigt avloppsvatten utgör en miljöfara, är skadligt i reningsanläggningar och hälsofarligt för personer som arbetar med avloppssystem. Här kan du läsa om oljeavskiljarens funktion. Låt oss sammanfatta med att en markförlagd avskiljare tar hand om och renar oljehaltigt spill- och dagvatten. Avskiljarna är utrustade med automatisk avstängningsventil, koalesator och integrerat slamfång. Avskiljarna är självförankrande med läckagesäker och justerbar hals och flytande betäckning. Halsen har tre integrerade luftningsanslutningar samt kabelrörsurtag för tät anslutning av larm. Våra avskiljare är CE-märkta enligt EN 858. Måste jag ha en oljeavskiljare?

  Klass I


  ACO Oleosmart

  Den effektiva oljeavskiljaren Oleosmart vars lösning är patenterad finns i betong och glasfiber i flera storlekar. Det är en filterfri koalescensavskiljare med mycket hög finslamavskiljning.

  • Betong / Glasfiber
  • Nominell storlek: NS 4–90
  Visa produkter

  ACO Oleopator

  Vår vanligaste markförlagda oljeavskiljaren Oleopator är självförankrande med integrerat uppflytningsskydd, har automatisk avstängningsventil och koalesator.

  • Betong / Glasfiber / PEHD
  • Nominell storlek: NS 3–300
  Visa produkter

  Bypass klass I


  ACO Oleopator Bypass

  Den integrerade bypass-lösningen skyddar avskiljaren mot överbelastning vid extrema flöden. Oleopator Bypass är utrustad med avstängningsventil och koalesator.

  • Betong / Glasfiber / PEHD
  • Nominell storlek: NS 3–200
  Visa produkter

  Kombiprodukter klass I


  ACO Oleolift

  Behöver du skydd mot bakvatten, saknar du fall på ledningen eller behöver du installera en oljeavskiljaranläggning och har platsbrist? Kombiprodukter är den kompletta lösningen när en kombination av oljeavskiljare och pumpstation krävs. Samtliga funktioner i en enhet.

  • Betong
  • Nominell storlek: NS 3–30
  Visa produkter

  Slamavskiljare


  ACO Sludge Trap

  Slam i avloppsvatten utgör en allvarlig fara för funktionen i avloppssystem. Slammet avsätts tillsammans med andra avfallsprodukter på rörens innerväggar och kan leda till igensättning och obehaglig lukt. Våra slamavskiljare behandlar dagvatten och spillvatten.

  • Betong / Glasfiber / PEHD
  • Storlek: 600–70000 l
  Visa produkter