Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Larm

Bli larmad när din avskiljare inte fungerar som den ska
ACO Procurat är ett EX-klassat avskiljarlarm som består av en elektronikenhet och givare för larm till tre separata larmpunkter. Nivågivaren är en kapacitiv givare som larmar när skiktet olja/fett överstiger larmvärdet. Slamgivaren använder sig av ultraljud och larmar när sand och partiklar i avskiljaren överstiger förutbestämd nivå. Dämningsgivaren indikerar förhöjd nivå med hjälp av en termistor. På själva elektronikenheten finns en display för larmtexter, en resetknapp och navigeringstangenter för att navigera på display. Enheten installeras direkt på vägg och är kapslingklassad med IP65. Den får inte monteras i explosionsfarliga utrymmen.

Få hjälp med installationen av ditt larm
Det finns två olika typer av installationsalternativ. Ett för markförlagda avskiljare och ett för inomhusinstallerade avskiljare. Vid leverans är larmet monterat och programerat för avsedd avskiljare, vilket ger en tidsbesparing vid installation samt att givarna är monterade på korrekt höjd. Läs mer om vår monteringstjänst ACO Procurat Pro T5 nedan.

Produkter


ACO Procurat T5-1

Larm med nivågivare anpassat för fettavskiljare.

RSK: 561 93 23
Art-nr: 191101

ACO Procurat T5-2

Larm med nivågivare och dämningsgivare anpassat för oljeavskiljare.

RSK: 561 93 24
Art-nr: 191102

ACO Procurat T5-3

Larm med nivågivare, dämningsgivare och slamgivare anpassat för oljeavskiljare.

RSK: 561 93 42
Art-nr: 191103

ACO Procurat T5-5

Slamgivare anpassat för slamavskiljare.

Art-nr: 191105

ACO Procurat T5 Safe

Larmskåp med Rotoblink och larm. Komplettera med Procurat T5.

Art-nr: 191108

ACO Procurat Pro T5 Mark

Monteringstjänst av förinstallerat larm. Komplettera med Procurat T5-1.

RSK: 554 75 18
Art-nr: 5547518

ACO Procurat Pro T5 Inne

Monteringstjänst av förinstallerat larm. Komplettera med Procurat T5-2.

RSK: 554 75 19
Art-nr: 5547519

Kontakta oss