Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

ACO Oleopator

Oljeavskiljare i betong, PEHD och glasfiber
Parkeringsplats, biltvätt, bilverkstad och industri är exempel på miljöer där vår mest populära markförlagda oljeavskiljare förekommer. Där tar ACO Oleopator hand om oljehaltigt spill- och dagvatten med hög reningsgrad. Modellerna är tillgängliga med eller utan integrerat slamfång. De stående betong- och glasfiberavskiljarna är självförankrande och med belastningsskyddet ACO Prefab gäller detta även PEHD. Oleopator har en koalesator som är enkel att rengöra, automatisk avstängningsventil, anslutning för luftare, integrerade lyftöglor och betäckning ACO Citytop. Betongavskiljarens överdel består av betongringar, täckplatta och justerbart stigarrör. Avskiljarna i glasfiber och PEHD har däremot ett längre justerbart stigarrör. Kabelröranslutning finns integrerat i alla avskiljare och som tillsammans med tillvalet ACO Protight ger snabb, läckage- och gasåterströmningssäker montering av larmgivare.

Certifikat och godkännanden
Oleopator är CE-märkt gentemot SS-EN 858-1 och uppfyller alla krav avseende flödestest, hållfasthet, materialkrav, märkning och täthet. Stigarröret uppfyller alla krav enligt SS-EN 476 för nedstigning och tillgänglighet. Avskiljaren är dessutom flödestestad enligt SS-EN 858 och uppfyller kraven för klass I-avskiljare på max 5 mg restinnehåll olja per liter utgående vatten.

  Betong


  Oleopator C (coating)

  • Invändig 3-skikts coating
  • Nominell storlek: NS 3–50

  Oleopator C (PEHD)

  • Invändig PEHD inliner
  • Nominell storlek: NS 3–50

  Oleopator PR-C

  • Invändig 3-skikts coating
  • Nominell storlek: NS 80–100

  Glasfiber


  Oleopator G

  Nominell storlek: NS 3–50

  Oleopator G–H

  • Horisontell avskiljare
  • Nominell storlek: NS 40–300

  PEHD


  Oleopator P

  Nominell storlek: NS 3–10

  Rekommenderade tillval

  ACO. we care for water

  Footer

  TOP

  Om ACO

  Känner du till när ACO kom till Sverige? Vill du jobba med oss och arbeta med avvattningslösningar för dagens och morgondagens miljöutmaningar? Kontakta oss.

  Distribution

  ACO Nordic erbjuder systemlösningar till många olika områden för hela Sverige. Är du entreprenör eller grossist gå till Distribution och se var du kan köpa våra produkter.

  Sociala kanaler