Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

ACO Oleosmart

Avskiljare med Split Contraction-koalesator
Istället för en traditionell koalesator är Oleosmart utrustad med en flerstegs Split Contraction-koalesator. Inkommande vatten fördelas i två kanaler längs sidan av avskiljaren som ger slampartiklar möjlighet att snabbt avskiljas. Olja och lätta vätskor avskiljs effektivt genom kontraktionsplattorna i kanalerna. Split Contraction-tekniken bidrar till en effektiv slamavskiljning. Vid certifierad provning avskiljs 93 % av det inkommande slammet (100–125 μm). Koalescensenheten har en fri genomgång på 40 mm, vilket begränsar risken för igensättning. Genom koalesatorns utformning minskas insatsen för egenkontroll och service.

Certifikat och godkännanden
Oleosmart är CE-märkt gentemot EN 858-1 och uppfyller alla krav avseende flödestest, hållfasthet, materialkrav, märkning och täthet. Stigarröret uppfyller alla krav enligt EN 476 för nedstigning och tillgänglighet. Avskiljaren är dessutom flödestestad enligt EN 858 och uppfyller kraven för klass I-avskiljare på max 5 mg restinnehåll olja per liter utgående vatten.

  Betong


  Oleosmart C (coating)

  • Invändig 3-skikts coating
  • Nominell storlek: NS 4–20

  Oleosmart C (PEHD)

  • Invändig PEHD inliner
  • Nominell storlek: NS 4–20

  Oleosmart PR-C

  • Invändig 3-skikts coating
  • Nominell storlek: NS 40–90

  Glasfiber


  Oleosmart G

  Nominell storlek: NS 4–20

  Rekommenderade tillval