ACO Flowshut

Använd ACO Flowshut och förhindra vattenförorenande ämnen i avloppsnätet vid en olycka. Spärrbrunnen stänger av rörledningen elektriskt genom att manövrera en nödbrytare med en motorstyrd ventil.

Till produkt