ACO Flowswitch

Med Flowswitch stoppas förorenade partiklar i avloppsvattnet genom att flödet omkopplas till en sluten separat tank. Omkoppling sker via två spjällventiler med ett elektriskt vridställdon.

Till produkt