Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Taktila ledstråk

ACO Sinus – Taktila ledstråk och linjeavvattning för synskadade i stadsmiljö
Ett ledstråk är ett längsgående stråk i en stadsmiljö eller vid en byggnad som blinda och synskadade kan använda för att orientera sig. Det är av yttersta vikt att dessa ledstråk följer internationella standarder, såsom ISO 23599, som reglerar taktil avgränsning, markering av tillfarts- och uppfartsområden samt markbeläggning.

ACO:s sortiment inkluderar sinusgaller, sinusplattor och kupolplattor och integrerar dessa med avvattningssystem, vilket skapar en helhetslösning för tillgänglighet och ledstråk. Allt för att uppfylla kraven för säkerhet och inkludering vid stadsutveckling och byggnadsprojekt. Läs mer i broschyren.

    Kontakta oss