Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

ACO Stormclean

Mekanisk filtrering med jonbyteskapacitet
Stormclean renar dagvatten från alla typer av förorenade ytor. Produkten är utrustad med ett högreaktivt filtermaterial av järn(III)oxidhydroxid, som genom absorbtion och fastläggning av suspenderade partiklar renar vattnet. För att maximera filtrets livslängd bör vattnet förbehandlas genom sedimentation. Den horisontella modellen har en integrerad sedimentationskammare medans den vertikala behöver kompletteras med en separat. ACO Stormclean har ett testat ytförhållande på 1:250. Detta innebär att 1 kvm filteryta rengör dagvatten från 250 kvm av omgivande förorenade ytor (ÖNORM B 2506-3).

  Produkter


  Stormclean G

  Vertikal tank i glasfiber med provtagningsenhet anpassat för flöde upp till 27 l/s.

  Stormclean G-H

  Horisontell tank i glasfiber med integrerad sedimentationskammare och provtagningsenhet. Produktens maxflöde är upp till 32 respektive 41 l/s.


  Kontakta oss