Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

ACO Multiline Seal in

Inbyggd tätning och polymerbetong ger en tät ränna
Inbyggd EPDM-tätning och polymerbetong gör Multiline Seal in till en vattentät, snabbinstallerad och robust ränna. Med V-profil blir flödeshastigheten hög och självrensande samt övergångarna släta. Rännan har integrerad kantförstärkning i förzinkat stål eller rostfritt stål. Multiline Seal in finns även med fall och i flera bredder. Det är en flexibel och mångsidig lösning för belastningsklasser upp till E600 som klarar lastbil och truck på 60 ton.Använd rännan i miljöer som bilväg, parkering, torg, resecentrum, skola och idrottsplats.

Flexibel lösning
Komplettera med galler i olika material, utseende och belastningsklasser. Komplett lösning består av ränna, gavel, utlopp och galler. Multiline Seal in är bedömd av Byggvarubedömningen och SundaHus samt CE-märkt enligt SS-EN 1433.

  Moduler

  1. Gavel för sandfång
  2. Djupt sandfång
  3. Ränna med trappfall
  4. Ränna, 500 mm
  5. Ränna, 1000 mm

  5. Gavelutlopp med läppringstätning
  6. Adapter för vinkel-, T- och korsanslutningar
  7. Ränna med bottenutlopp
  8. Gavel

  Val av ränna utgörs inte enbart av skillnader i längd, bredd och höjd. För att upprätthålla ett jämnt och fint vattenflöde oberoende vattenmängd finns det avvattningsrännor med olika falltyper. Rännan kan användas till samtliga falltyper – utan fall, med fall och trappfall eller i kombinationer av dessa tre.


  1. Ränna utan fall
  Ränna utan fall fungerar vid normala vattenflöden. Denna ränna kan byggas i oändliga längder och är enkel att installera. Rännan går att bygga i fem olika modulhöjder; 0.0/5.0/10.0/20.0.

  2. Ränna med fall
  Vid mindre flöde av vatten kan du förstärka vattnets rörelse genom att använda en ränna med fall. Som mest kan denna ränntyp bestå av tio fallsektioner. För att förlänga en ränna ytterligare kan du kombinera med rännmoduler utan fall alternativt trappfall.

  3. Ränna med trappfall
  Trappfall används för att öka kapaciteten och flödeshastigheten i rännan. Rännsektionerna blir djupare. Övergångsstycke för trappfall finns i två höjder; 25 och 50 mm.

  Genom att dimensionera rännans flödeskapacitet får du fram den maximala flödeshastigheten som vattnet kan passera genom en ledning. Med hjälp av detta värde kan du enkelt avgöra vilken falltyp och nominell bredd ditt val av ränna bör ha.

  Val av utlopp beror på befintliga anslutningar samt övriga installationer som finns i marken. Om markförhållanden tillåter använd bottenutlopp. Annars gavelutlopp. Sandfång används när man önskar samla upp sand och grus. Du får då en bestämd vattengång vid röranslutning.

  Nominell bredd: 100 mm


  Multiline Seal in V 100 S/E

  Ränna av polymerbetong med inbyggd EPDM-tätning och sargkant av förzinkat stål eller rostfritt stål.

  Nominell bredd: 150 mm


  Multiline Seal in V 150 S/E

  Ränna av polymerbetong med inbyggd EPDM-tätning och sargkant av förzinkat stål eller rostfritt stål.

  Nominell bredd: 200 mm


  Multiline Seal in V 200 S/E

  Ränna av polymerbetong med inbyggd EPDM-tätning och sargkant av förzinkat stål eller rostfritt stål.

  Nominell bredd: 300 mm


  Multiline Seal in V 300 S/E

  Ränna av polymerbetong med inbyggd EPDM-tätning och sargkant av förzinkat stål eller rostfritt stål.


  Kontakta oss