Expansionsmuff

Material: 1.4404

ViktArt.

nr
Nedladdningar
[kg]
DN1: DN 40
0,2417384
DN1: DN 50
DN1: DN 75
DN1: DN 110
DN1: DN 125
DN1: DN 160
DN1: DN 250

Material: 1.4301

ViktArt.

nr
Nedladdningar
[kg]
DN1: DN 50
0,298664
DN1: DN 75
DN1: DN 110
DN1: DN 125
DN1: DN 160
MaterialViktArt.

nr
DN1: DN 40
1.44040,2 kg417384
DN1: DN 50
DN1: DN 75
DN1: DN 110
DN1: DN 125
DN1: DN 160
DN1: DN 250
TOP