Betäckningsplatta

DimensionerManhålsbetäckningViktArt.

nr
Nedladdningar
TbygghöjdD1D2
[mm][mm][mm][kg]
31510001240627728231
315150018002 * Dagöppning 6001230728232
TOP