Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom

Linjeavvattning

ACO Linjeavvattning

Linjeavvattning är dagens sätt att ta hand om det extrema klimatet och all nederbörd som det för med sig. Det finns ytvattenrännor från den lilla villabyggnationen till stora områden med enorma belastningar som flygplatser och hamnar.

Med rätt val av ränna så har vägar, hus och övrig bebyggelse stora möjligheter att klara sig från skador och översvämningar orsakade höga vattenflöden.

ACO kan idag erbjuda rännor i olika material såsom polymerbetong, polypropen och rostfritt. Med rätt installation och rätt typ av galler klaras belastningskrav från A15-F900 . Vi kan erbjuda galler i segjärn, varmförzinkat stål, rostfritt stål och komposit.

ACO är världsledande inom markavvattningssystem och erbjuder rännor och galler med en rad fördelar avseende såväl estetisk formgivning och hydraulisk kapacitet som enkel installation och skötsel.