Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom

Fettavskiljare

ACO Fettavskiljare - mark

Fetthaltigt vatten utgör en allvarlig fara för funktionen i avloppssystem. Fett och olja avsätts tillsammans med andra avfallsprodukter på rörens innerväggar, vilket kan leda till korrosion, igensättning och obehaglig lukt.

ACO Nordic har ett brett avskiljarprogram som erbjuder hygienisk och effektiv avskiljning av fett i avloppsvatten. En korrekt dimensionerad avskiljare som uppfyller SS-EN 1825 och övriga myndighetskrav medverkar till att förhindra problem i avloppssystem.

Ett tekniskt väl dokumenterat koncept och ett brett utbud av avskiljare garanterar dig ett system som har rätt kapacitet och uppfyller gällande normer och lagar. 

ACO fettavskiljare för markförläggning kan väljas i material för olika användningsområden. Komplettera med lämpliga tillval för en perfekt lösning.