Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Markförlagda avskiljare

Stort utbud av fettavskiljare för markförläggning
Det fetthaltiga avloppsvattnet är en huvudorsak till kostsamma stopp och slitage på det allmäna spillvattennätet. För att motverka detta krävs att restauranger och liknande verksamheter installerar fettavskiljare som effektivt avskiljer fett och slam ur spillvattnet. Våra avskiljare är självförankrande med läckagesäker och justerbart stigarrör och flytande betäckning. Stigarröret har tre integrerade luftningsanslutningar samt kabelrörsurtag för tät anslutning av eventuellt larm. Fettavskiljarna är CE-märkta enligt EN 1825.

  Standard


  ACO Lipumax

  Vår mest populära fettavskiljare för behandling av fetthaltigt avloppsvatten från restaurang, storkök, gatukök, bageri och livsmedelsindustri.

  • Betong / Glasfiber / PEHD
  • Nominell storlek: NS 1–40
  Visa produkter

  Kombiprodukter


  ACO Lipulift

  Den ultimata lösningen när en kombination av avskiljare och pumpstation krävs. Alla funktioner är samlade i en enhet för snabb, ekonomisk och säker installation.

  • Betong / PEHD
  • Nominell storlek: NS 2–20
  Visa produkter

  Matavfallssystem


  ACO Lipumax Matavfallssystem

  Avskiljarpaketet är anpassat för små och stora kök med matavfallskvarn. Systemet är tillgängligt i både vertikala och horisontella tankar.

  • Glasfiber
  • Nominell storlek: NS 2–40
  Visa produkter