Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Vi ger dig råd och hjälp med dimensionering

Vill du ha hjälp med beräkningar och dimensionering?
Många parametrar påverkar beräkning och dimensionering av lösning. Vi kan hjälpa till med dimensionering, ritningar och övrig relevant dokumentation åt dig. Om du gör beräkning av avskiljare själv, kan du använda dig av vårt dimensioneringsverktyg.

Vi ger dig råd om lagstiftning och kvalitetskrav
Prata med oss innan större projekt initieras så att du blir helt uppdaterad på det senaste inom lagstiftning och normer för avvattning, fett- och oljeavskiljning. Till kommuner erbjuder vi utredningar för att definiera behov och krav för behandling av dagvatten, avloppsvatten och spillvatten innan byggprojekt utformas och påbörjas.

Få hjälp med myndigheters godkännanden och kvalitetskrav
Använd våra dokument och vår erfarenhet vid ansökan om godkännande hos de lokala myndigheterna. Vi kan även hjälpa dig att förbereda den nödvändiga dokumentationen för kvalitetsgodkännanden, inklusive dokumentation enligt aktuell lagstiftning.

Kontakta oss