Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Klakebäck och Strömsberg

Amfibietunnlar och barriärer som skyddar

Under mer än ett halvårs tid har Ecocom i samarbete med Svevia inspekterat paddor som leker vid vattendrag i skogen. På våren vandrar de över bilvägen för att ta sig ner till dammen strax intill. Många av dem når aldrig vattnet levande utan blir överkörda på vägen. För att skydda djuren och bevara faunan behöver något göras.

Med en groddjurspassage med två överfarter kan paddorna känna sig säkra och trygga när de passerar vägen. Valet blir grodtunnlar och barriärsystem från ACO Nordic. Fördelen med den lösning som vi erbjuder är att den bygger väldigt lite i höjd. Paddorna förolyckas inte vid kraftig nederbörd, då vattnet flyter undan och blir aldrig stående i tunnlarna.

I Strömsberg finns en speciell art av långbent groda som måste skyddas. Ett problem är den höga vattensamling som bildas vid vägen. Tillsammans med Länsstyrelsen gör Ecocom en utredning om djuren. Deras slutsats är att ACO Nordics lösning är att rekommendera. Precis som i Klakebäck så erbjuder vi en grund lösning med lite överbyggnad från vägen. Nu undviks onödigt grävarbete och risken som en vattenfylld övergång för med sig.

I Klakebäck förlängs projektet med en andra fas och inkluderar fler vägsträckor. Nya övergångar, fler färister och L-stöd installeras.

Information:

Projekt: Klakebäck och Strömsberg
Plats: Klakebäck samt Strömsberg, Blekinge
Entreprenadform: Utförandeform

Byggherre: Länsstyrelsen Blekinge län
Entreprenör: Svevia
Konsult: Ecocom

Våra produkter:
ACO Wildlife:
- L-stöd: 370 m
- In-/utgångar: 4 st
- Amfibietunnel: 24 m
- Färist: 8 st

Status: fas 1 färdig 2018

ACO Wildlife:
- L-stöd: 590 m
- In-/utgångar: 2 st
- Amfibietunnel: 20 m
- Färist: 27 st

Status: färdig 2019