Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Håll dig uppdaterad med ökad kunskap

Ett ständigt flöde av nyheter
Den stora mängd nya innovativa produkter och lösningar samt nya förordningar och regler att följa, gör att säker vattenhantering i byggnader och klimatanpassad behandling av ytvatten, är en dynamisk process i ett byggprojekt. ACO Nordic erbjuder en rad utbildningar som hjälper till att hålla dig uppdaterad inom området.

Målgruppsanpassat lärande
Alla kurser som ACO Nordic håller i vänder sig till personer som vill vara à jour med utvecklingen och som vill förstå hur de väljer rätt lösning och produkt. Om du är ny i branschen eller har lång erfarenhet har ingen betydelse. Målet är att du efter kursen ska kunna instruera kolleger, vägleda kunder eller utföra korrekta installationer på ett effektivare sätt. Kurserna kan anpassas till gruppens specifika önskemål och vara teoretisk med fokus på produktval eller ha en mer praktisk inriktning på installation.


Utbildningar:
  • Olje- och fettavskiljarteknik
  • 5-årsbesiktning avskiljare
  • Grundutbildning i linjeavvattning
  • Dimensionering för linjeavvattning
  • Produktlansering
Anmäl dig till utbildning