Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Med korrekt underhåll får du bättre totalekonomi

ACO Service
En avskiljare eller pumpstation är en stor investering. För att optimera systemets livslängd och spara pengar är det viktigt att anläggningen kontrolleras och löpande underhålls. Som ägare är du ansvarig för att anläggningen sköts på rätt sätt och följer lagar och normer. Teckna serviceavtal med oss så tar vi hand om ditt system.

Tillsyn
Genom täta kontroller av dina ACO-produkter upptäcks eventuella brister och fel i ett tidigt skede och säkerställer längre livslängd. Vi ger dig åtgärdsförslag och rekommendationer för drift och skötsel. ACO Nordic erbjuder olika lösningar beroende på miljö, vilka genomförs på plats av våra servicetekniker. Tillsyn utförs enligt SS-EN 858.

Reparation
Om din anläggning behöver åtgärdas vid driftfel hjälper vi till med detta. Vi servar samtliga ACO-produkter.

Besiktning
ACO erbjuder 5-årskontroll för olje- och fettavskiljare. Denna inkluderar besiktning och certifiering mot myndighets- och normkrav. Du har en fungerande anläggning, förbättrad totalekonomi och ett bevis på att du skonar miljön.