Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

En korrekt installation minimerar risken för reklamation

ACO Service
Vi vet hur våra avskiljare och pumpstationer ska fungera. Oavsett om du arbetar med små eller stora uppdrag är korrekt och effektiv installation av anläggningen avgörande för att projektet skall bli framgångsrikt. Slipp lukt och läckage från förorenat vatten, oljud från larm och oplanerat stopp. Felaktig installation resulterar i onödigt extrajobb med reklamationer och missnöjda kunder. Säkerställ att anläggningen är godkänd och följer riktlinjer och normer så att alla garantier gäller. Våra experter guidar dig genom hela processen och ser till att anläggningen fungerar som den ska.

Slutmontering/Funktionstest och driftsättning
Vi rekommenderar att våra produkter slutmonteras och funktionstestas innan daglig drift. Montering och driftsättning genomförs av en ACO-certifierad servicetekniker som överlämnar ett intyg på att arbetet är korrekt utfört. Använda våra tekniker och spara tid och undvik försenade och kostsamma uppstarter.

Slutbesiktning
Innan besiktningen kan ske måste anläggningen vara slutmonterad och driftsatt. Vid slutbesiktning går en ACO-certifierad servicetekniker igenom drift- och skötsel, funktion och täthet. Anläggningens utformning bedöms och kvalitetssäkras. Efter genomförd kontroll upprättas ett protokoll som fungerar som intyg till fastighetsägare och verksamhetsägare mot myndighet.

Kontakta ACO Service