Markförlagda pumpstationer med flera valbara pumpar

Användningsområde
Avlopp som är beläget under dämningsnivå måste skyddas mot bakvattenflöde. Om avloppsröret inte har något naturligt fall till avloppssystemet leds byggnadens avloppsvatten upp till systemet via en automatisk pumpstation. ACO Powerlift används i samband med nedströms avskiljning, för villor och lägenheter, ytvattendränering av ramper och innergårdar, för kommersiella fastigheter samt för dagvattenytor.

Konstruktion
Powerlift är färdigkopplade markförlagda pumpstationer i betong eller PEHD som har två pumpar i duo-utförande. Powerlift P har ett totalt installationsdjup på 3 m. Bygghöjd och utrustning till pumpstationerna är anpassningsbara. Det förmonterade rörsystemet har korrosionsbeständiga rördelar i grågods och PVC-U. Systemet levereras med monterat universalfäste för nivåreglering, betäckning i belastningsklass D400 samt med styrskåp för manuell eller automatisk drift av två pumpar. Powerlift har pumpsump för sedimentering samt stor nyttovolym.

Välj rätt pumpstation och tillval

  1. Beräkna storlek.
  2. För att pumpstationen ska vara komplett behöver den kompletteras med pump och styrskåp som passar till denna. Välj pump och styrskåp.
  3. Välj fritt bland övriga tillval.

ACO Sat 100/D
Vätsketyp: Gråvatten
Flöde: 2–8 l/s
Lyfthöjd: 12–4 mvp
Tryckledning: DN 50

Typ av pumphjul: Friström
Kornstorlek: 10, 16 utan sil
Spänning: 400 V, 50 Hz
Strömstyrka: 2,3 A
Effekt: 1,2/0,9 kW
Kabeltyp: H07RN-F4G1
Rotation: 2900 U/min


Välj styrskåp: Multi Control duo

Art-nr: 715959

ACO Sat 150/D
Vätsketyp: Gråvatten
Flöde: 2–11 l/s
Lyfthöjd: 14–4 mvp
Tryckledning: DN 50

Typ av pumphjul: Friström
Kornstorlek: 10, 16 utan sil
Spänning: 400 V, 50 Hz
Strömstyrka: 3 A
Effekt: 1,6/1,2 kW
Kabeltyp: H07RN-F4G1
Rotation: 2900 U/min


Välj styrskåp: Multi Control duo

Art-nr: 715960

ACO Sat 200/D
Vätsketyp: Gråvatten
Flöde: 2–12 l/s
Lyfthöjd: 17–4 mvp
Tryckledning: DN 50

Typ av pumphjul: Friström
Kornstorlek: 10, 16 utan sil
Spänning: 400 V, 50 Hz
Strömstyrka: 3,6 A
Effekt: 2,1/1,5 kW
Kabeltyp: H07RN-F4G1
Rotation: 2900 U/min


Välj styrskåp: Multi Control duo

Art-nr: 715961

ACO Sat 50/2/32/D
Vätsketyp: Gråvatten
Flöde: 2–4 l/s
Lyfthöjd: 7–2 mvp
Tryckledning: DN 50

Typ av pumphjul: Kanal/skärande
Kornstorlek: –
Spänning: 400 V, 50 Hz
Strömstyrka: 1 A
Effekt: 1,0/0,4 kW
Kabeltyp: H07RN-F4G1
Rotation: 2900 U/min

Välj styrskåp: Multi Control duo

Art-nr: 715975

ACO Sat 75/2/32/D
Vätsketyp: Gråvatten
Flöde: 2–6 l/s
Lyfthöjd: 10–2 mvp
Tryckledning: DN 50

Typ av pumphjul: Kanal/skärande
Kornstorlek: –
Spänning: 400 V, 50 Hz
Strömstyrka: 1,5 A
Effekt: 1,3/0,6 kW
Kabeltyp: H07RN-F4G1
Rotation: 2900 U/min

Välj styrskåp: Multi Control duo

Art-nr: 715977

ACO Sat V-75/2/50/D
Vätsketyp: Gråvatten
Flöde: 2–6 l/s
Lyfthöjd: 7–2 mvp
Tryckledning: DN 50

Typ av pumphjul: Friström/skärande
Kornstorlek: 40 mm
Spänning: 400 V, 50 Hz
Strömstyrka: 1,5 A
Effekt: 0,7/0,6 kW
Kabeltyp: H07RN-F4G1
Rotation: 2900 U/min

Välj styrskåp: Multi Control duo

Art-nr: 715978

ACO Sat V-150/2/50/D
Vätsketyp: Gråvatten
Flöde: 2–9 l/s
Lyfthöjd: 12–4 mvp
Tryckledning: DN 50

Typ av pumphjul: Friström/skärande
Kornstorlek: 50 mm
Spänning: 400 V, 50 Hz
Strömstyrka: 2,7 A
Effekt: 1,5/1,1 kW
Kabeltyp: H07RN-F4G1
Rotation: 2900 U/min

Välj styrskåp: Multi Control duo

Art-nr: 715979

ACO GRG 300/2/G50 HCOET5 ex
Vätsketyp: Svartvatten
Flöde: 1,5–7 l/s
Lyfthöjd: 28–15 mvp
Tryckledning: DN 50

Typ av pumphjul: Skärande
Kornstorlek: 50 mm
Spänning: 400 V, 50 Hz
Strömstyrka: 4,7 A
Effekt: 2,8/2,2 kW
Kabeltyp: 4G1,5+3x1
Rotation: 2900 U/min

Välj styrskåp: Multi Control duo

Art-nr: 750615

ACO DGG 250/4/80 EOET5 ex
Vätsketyp: Svartvatten
Flöde: 7–30 l/s
Lyfthöjd: 8–2 mvp
Tryckledning: DN 80

Typ av pumphjul: Friström/skärande
Kornstorlek: 10, 16 utan sil
Spänning: 400 V, 50 Hz
Strömstyrka: 3,4 A
Effekt: 1,9/1,5 kW
Kabeltyp: 4G1,5+3x1
Rotation: 1450 U/min

Välj styrskåp: Multi Control duo

Art-nr: 750611

ACO DRG 300/2/80 EOET5 ex
Vätsketyp: Gråvatten
Flöde: 6–23 l/s
Lyfthöjd: 16–3 mvp
Tryckledning: DN 100

Typ av pumphjul: Öppet kanalhjul
Kornstorlek: 40x35 mm
Spänning: 400 V, 50 Hz
Strömstyrka: 4,8 A
Effekt: 2,8/2,2 kW
Kabeltyp: 4G1,5+3x1
Rotation: 2900 U/min

Välj styrskåp: Multi Control duo

Art-nr: 750607

ACO Sat 100/D
Vätsketyp: Gråvatten
Flöde: 2–8 l/s
Lyfthöjd: 12–4 mvp
Tryckledning: DN 50

Typ av pumphjul: Friström
Kornstorlek: 10, 16 utan sil
Spänning: 400 V, 50 Hz
Strömstyrka: 2,3 A
Effekt: 1,2/0,9 kW
Kabeltyp: H07RN-F4G1
Rotation: 2900 U/min


Välj styrskåp: Multi Control duo

Art-nr: 715959

ACO Sat 150/D
Vätsketyp: Gråvatten
Flöde: 2–11 l/s
Lyfthöjd: 14–4 mvp
Tryckledning: DN 50

Typ av pumphjul: Friström
Kornstorlek: 10, 16 utan sil
Spänning: 400 V, 50 Hz
Strömstyrka: 3 A
Effekt: 1,6/1,2 kW
Kabeltyp: H07RN-F4G1
Rotation: 2900 U/min


Välj styrskåp: Multi Control duo

Art-nr: 715960

ACO Sat 200/D
Vätsketyp: Gråvatten
Flöde: 2–12 l/s
Lyfthöjd: 17–4 mvp
Tryckledning: DN 50

Typ av pumphjul: Friström
Kornstorlek: 10, 16 utan sil
Spänning: 400 V, 50 Hz
Strömstyrka: 3,6 A
Effekt: 2,1/1,5 kW
Kabeltyp: H07RN-F4G1
Rotation: 2900 U/min


Välj styrskåp: Multi Control duo

Art-nr: 715961

ACO GRG 300/2/G50 HCOET5 ex
Vätsketyp: Svartvatten
Flöde: 1,5–7 l/s
Lyfthöjd: 28–15 mvp
Tryckledning: DN 50

Typ av pumphjul: Skärande
Kornstorlek: 50 mm
Spänning: 400 V, 50 Hz
Strömstyrka: 4,7 A
Effekt: 2,8/2,2 kW
Kabeltyp: 4G1,5+3x1
Rotation: 2900 U/min

Välj styrskåp: Multi Control duo

Art-nr: 750615

ACO Betäckningslås
Lås för betäckning, 2-pack.


RSK: 554 75 21
Art-nr: 5547521

ACO Låsverktyg
Verktyg för att öppna betäckningslås.

RSK: 554 75 26
Art-nr: 5547526

ACO Öppningsverktyg
Verktyg för att öppna betäckningar.

RSK: 554 75 25
Art-nr: 850000000

ACO Air Bubble
Produkt för rengöring av trycknivårör.


Art-nr: 01590048

ACO Ozone System
System med ozongenerator, pump och väggrack som tar bort dålig lukt i fettavskiljare och pumpstation.

RSK: 554 75 29
Art-nr: 199280

ACO Vent
Avluftningsledning


RSK: 561 93 27

ACO Utomhusskåp
Skåp för bakvattenskydd och styrskåp.


Art-nr: 01786416

ACO Nivåsond
Trycknivågivare med 20 m kabelArt-nr: 01786388

ACO Förlängning gejderrör


Art-nr: 01781278

ACO Multi Control duo
Styrskåp

Art-nr: 01786394

Till artikeldata
TOP