Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

ACO Qmax

Avvattningssystem för stora ytor med högsta belastning
ACO Qmax lämpar sig för stora parkeringsplatser, motorvägar, gods- och flygterminaler. Systemet har kapacitet som klarar avvattning av mycket stora uppsamlingsytor och finns för alla belastningsklasser upp till F900.

Qmax versus Qmax Neo
ACO Qmax är rännor i ett stycke av återanvänd polyeten. Qmax Neo är en tvådelad ränna i polypropen. Detta gör rännan enklare i tillverkning och transport. Båda systemen är kostnadseffektiva, har hög kapacitet, låg vikt och är enkla att installera. Modulerna är antingen cirkulära eller äggformade beroende på dimension.

Ränna med kantprofil och tillbehör
Kombinera rännan med önskad kantprofil i förzinkat stål, segjärn eller komposit i belastningsklass F900 och D400. Tillsammans med förzinkade slitsöverdelar kan 25 års livslängd garanteras. Vid läggning i fall kan betydligt högre flöden omhändertas. ACO Qmax är CE-märkt enligt SS-EN 1433.

  1. Ränna utan fall
  Ränna utan fall fungerar vid normala vattenflöden. Denna ränna kan byggas i oändliga längder och är enkel att installera. Rännan går att bygga i sex olika storlekar.

  2. Ränna med trappfall
  Trappfall används för att öka kapaciteten och flödeshastigheten i rännan. Rännsektionerna blir djupare.

  Genom att dimensionera rännans flödeskapacitet får du fram den maximala flödeshastigheten som vattnet kan passera genom en ledning. Med hjälp av detta värde kan du enkelt avgöra vilken falltyp och nominell bredd ditt val av ränna bör ha.

  Val av utlopp beror på befintliga anslutningar samt övriga installationer som finns i marken. Om markförhållanden tillåter använd bottenutlopp. Annars gavelutlopp. Sandfång används när man önskar samla upp sand och grus. Du får då en bestämd vattengång vid röranslutning.

  Nominell höjd: 150 mm


  Qmax 150

  Monolitisk ränna av polyeten med cirkulär öppning. Inbyggd Neopren-tätning.

  Nominell höjd: 225 mm


  Qmax 225

  Monolitisk ränna av polyeten med cirkulär öppning. Inbyggd Neopren-tätning.

  Nominell höjd: 300 mm


  Qmax Neo 300

  Modulränna av polypropen med cirkulär öppning. Inbyggd EPDM-tätning.

  Nominell höjd: 350 mm


  Qmax 350

  Monolitisk ränna av polyeten med cirkulär öppning. Inbyggd Neopren-tätning.

  Nominell höjd: 550 mm


  Qmax 550

  Monolitisk ränna av polyeten med äggformad öppning. Inbyggd EPDM-tätning.

  Nominell höjd: 700 mm


  Qmax 700

  Monolitisk ränna av polyeten med äggformad öppning. Inbyggd EPDM-tätning.

  Nominell höjd: 900 mm


  Qmax 900

  Monolitisk ränna av polyeten med äggformad öppning. Inbyggd EPDM-tätning.


  Kontakta oss