Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

ACO Multiline

Flexibilitet med stora variationsmöjligheter
När ACO Multiline lanserades 2004 var det den första rännan med V-profil. Pionjären bland V-profilrännorna är en mycket pålitlig produkt som klarar de flesta användningsområdena och en belastning på upp till 60 ton och belastningsklass E600. Rännans goda flödeshastighet och självrensning är en av anledningarna till produktens populäritet. Den är enkel att installera och lätt att ansluta till avlopp. Polymerbetongrännan finns i 100–500 mm i nominell bredd. Den har integrerad sargkant som kan väljas i segjärn, förzinkat stål eller rostfritt stål.

Ränna, tillbehör och galler
Multiline har även säkerheltsfals för fogning som håller ihop rännmodulerna. Använd ACO:s tätningsmassa så blir skarvarna helt vattentäta och underlättar för en lång livslängd. Rännan passar i miljöer som bilväg, parkering, torg, resecentrum, idrottsplats och skola. Komplettera med galler i önskat material, utseende och belastningsklass. Alla våra galler har skruvfri låsning som vi kallar Drainlock. Komplett lösning består av ränna, gavel, utlopp och galler. Multiline är bedömd av Byggvarubedömningen och SundaHus samt CE-märkt enligt SS-EN 1433.

  Moduler

  1. Gavel
  2. Gavelutlopp med läppringstätning
  3. Sandfång
  4. Ränna, 500 mm

  5. Övergångsstycke
  6. Ränna, 1000 mm
  7. Adapter för flödesriktning

  Val av ränna utgörs inte enbart av skillnader i längd, bredd och höjd. För att upprätthålla ett jämnt och fint vattenflöde oberoende vattenmängd finns det avvattningsrännor med olika falltyper. Rännan kan användas till samtliga falltyper – utan fall, med fall och trappfall eller i kombinationer av dessa tre.


  1. Ränna utan fall
  Ränna utan fall fungerar vid normala vattenflöden. Denna ränna kan byggas i oändliga längder och är enkel att installera. Rännan går att bygga i fem olika modulhöjder; 0.0/5.0/10.0/15.0/20.0.

  2. Ränna med fall
  Vid mindre flöde av vatten kan du förstärka vattnets rörelse genom att använda en ränna med fall. Som mest kan denna ränntyp bestå av tio fallsektioner. För att förlänga en ränna ytterligare kan du kombinera med rännmoduler utan fall alternativt trappfall.

  3. Ränna med trappfall
  Trappfall används för att öka kapaciteten och flödeshastigheten i rännan. Rännsektionerna blir djupare. Övergångsstycke för trappfall finns i två höjder; 25 och 50 mm.

  Genom att dimensionera rännans flödeskapacitet får du fram den maximala flödeshastigheten som vattnet kan passera genom en ledning. Med hjälp av detta värde kan du enkelt avgöra vilken falltyp och nominell bredd ditt val av ränna bör ha.

  Val av utlopp beror på befintliga anslutningar samt övriga installationer som finns i marken. Om markförhållanden tillåter använd bottenutlopp. Annars gavelutlopp. Sandfång används när man önskar samla upp sand och grus. Du får då en bestämd vattengång vid röranslutning.

  Nominell bredd: 100 mm


  Multiline V 100 G/S/E

  Ränna av polymerbetong och sargkant av segjärn, förzinkat stål eller rostfritt stål.

  Nominell bredd: 150 mm


  Multiline V 150 G/S/E

  Ränna av polymerbetong och sargkant av segjärn, förzinkat stål eller rostfritt stål.

  Nominell bredd: 200 mm


  Multiline V 200 G/S/E

  Ränna av polymerbetong och sargkant av segjärn, förzinkat stål eller rostfritt stål.

  Nominell bredd: 300 mm


  Multiline V 300 G/S/E

  Ränna av polymerbetong och sargkant av segjärn, förzinkat stål eller rostfritt stål.

  Nominell bredd: 400 mm


  Multiline V 400 G/S/E

  Ränna av polymerbetong och sargkant av segjärn, förzinkat stål eller rostfritt stål.

  Nominell bredd: 500 mm


  Multiline V 500 G/S/E

  Ränna av polymerbetong och sargkant av segjärn, förzinkat stål eller rostfritt stål.


  Kontakta oss