ACO Monoblock SD

Slitsränna i ett stycke särskilt anpassad för motorväg
Monoblock SD är en polymerbetongränna i ett stycke med slitsat inlopp istället för galler. På detta sätt maximeras vattenuppsamlingen. Slitsöppningen minskar även upptagningen av ljudet som kommer från omgivningen. Genom sin V-profil får rännan hydrauliska egenskaper som optimerar självrensning, uppsamling och transport av förorenat vatten. Med den inbyggda EPDM-tätningen får du en tät ränna som är enkel och snabb att installera. Detta förstärks ytterligare då rännans längd är hela 4000 mm. Rännan klarar påfrestningar upp till 40 ton och belastningsklass D400. Monoblock SD är i synnerhet lämplig för motorväg, men passar även miljöer som parkeringsplats, bensinstation samt logistikcenter.

Ränna och tillbehör
Utseendet på rännväggen gör att du får en säker och stabil installation. Kombinera Monoblock SD:s sandfång med ACO Combipoints sandfång bestående av utbytbara delar. Denna flexibla lösning kan enkelt anpassas efter tillgängligt utrymme och röranslutningar. Komplett lösning består av ränna samt tillbehören tät gavel och utlopp. Monoblock SD är bedömd av Byggvarubedömningen och SundaHus samt CE-märkt enligt SS-EN 1433.

    Nominell bredd: 200 mm


    Monoblock SD 200 V

    Slitsänna av polymerbetong i ett stycke i färgen natur. Slitsbredd: 200 mm.


    Kontakta oss
    TOP