Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

ACO KerbDrain Bridge

Broavvattning med hjälp av ränna i polymerbetong
KerbDrain Bridge utvecklades för att skapa förutsättningar för arkitekter, konsulter och entreprenörer att designa och planera avvattning av broar på ett optimalt sätt. Den monolitiska rännan är i grå polymerbetong, finns i två höjder och har låg vikt. Detta förenklar installationen. Kombinationen av polymerbetong och integrerad tätning gör att rännan kan ta hand om det förorenade vattnet på ett säkert sätt. Rännan är lågbyggd, vilket innebär att den inte kommer i konflikt med andra installationer i dess närhet. KerbDrain Bridge klarar påfrestningar upp till 40 ton och belastningsklass D400.

Ränna med tillbehör
Rännan finns i två varianter – Standard och OPA, där den sistnämnda versionen har sidoinlopp och är anpassad för porös asfalt. Addera tillbehör och gör rännan komplett. KerbDrain Bridge är CE-märkt enligt SS-EN 1433.

  KerbDrain Bridge finns som ränna utan fall.

  Val av utlopp beror på befintliga anslutningar samt övriga installationer som finns i marken. Sandfång används när man önskar samla upp sand och grus. Du får då en bestämd vattengång vid röranslutning.

  Nominell bredd: 200 mm


  Standard

  Ränna av grå polymerbetong i ett stycke med integrerad EPDM-tätning. Höjd: 155 mm.

  OPA

  Ränna av grå polymerbetong i ett stycke med integrerad EPDM-tätning och med sidoinlopp för porös asfalt. Höjd: 175 mm.


  Kontakta oss