ACO Liputherm

TypPrestandaViktArt.

nr
Nedladdningar
[kW][kg]
5,561707980.70.00
1063257980.70.01
2086007980.70.02
5,5-W63807980.70.10
10-W65407980.70.11
20-W88307980.70.12
TypPrestandaDimensionerArt.

nr
HBDVikt
5,56 kW2005 mm600 mm630 mm170 kg7980.70.00
106 kW2005 mm900 mm700 mm325 kg7980.70.01
208 kW2005 mm1500 mm700 mm600 kg7980.70.02
5,5-W6 kW2005 mm600 mm630 mm380 kg7980.70.10
10-W6 kW2005 mm900 mm700 mm540 kg7980.70.11
20-W8 kW2005 mm1500 mm700 mm830 kg7980.70.12
TypDimensioner
HBD
[mm][mm][mm]
5,52005600630
102005900700
2020051500700
5,5-W2005600630
10-W2005900700
20-W20051500700
TOP