Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Pumpstation – Mark

Pumpstationer används ofta där det inte är strukturellt möjligt att installera fristående (utomhus) avloppspumpstationer. De är särskilt väl lämpade för avvattning av stora utomhusområden. Tack vare den höga nyttovolymen utgör de även en briljant lösning för installation nedströms stora fettavskiljare med stora nominella bredder. I kommersiella byggnader med stor personalstyrka måste också fekaliehaltigt avloppsvatten ledas bort. Pumptankarna är tillverkade i polyetylen och kännetecknas av hög stabilitet, god beständighet och maximalt anti-flytskydd. ACO pumpstationer är modulbaserade: belastningsklass, kontrollsystem, typ av nivåmätning, pumptyp och tillbehör kan väljas fritt. Om ett manhål eller schakt redan finns på plats eller om det skall repareras eller uppgraderas är det flexibla installationssetet ACO Powerlift den optimala lösningen.