Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom

Pumpstationer

Relaterade produkter X

ACO Pumpstationer - mark

Utrymmen där anordning för avlopp är beläget under översvämningsnivå - vanligen marknivå - måste skyddas mot bakvattenflöde. Om avloppsröret är förlagt med naturligt fall till avloppssystemet är det tillräckligt att installera en bakvattenventil. Om avloppssystemet ligger ovanför den erforderliga nivån måste byggnadens avloppsvatten ledas upp till systemet via en automatisk pumpstation. 

Det finns även prefabricerade pumpstationer för markinstallation, för förhållanden som inte medger installation av inomhusinstallerad pumpstation.

ACO Nordic har ett brett sortiment av pumpstationer som erbjuder säkra och effektiva lösningar. Korrekt dimensionerat utförande och rätt valt material medverkar till att förhindra  översvämning och garanterar dig ett system som uppfyller kraven enligt SS-EN 12056-4 och övriga myndighetsnormer.