Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
rådgivning

Avvattningsteknik

SAMMANFATTNING X

Ytavvattning är utformad för att:

  • Minska vattenansamling
  • Minska risken för halkolyckor
  • Ge ökat skydd och hållbarhet åt gångbanor
  • Skydda egendom mot översvämning
  • Skapa större bekvämlighet för gångtrafikanter
  • Ge ytbelagda områden kvalitet och estetisk form
Linjeavvattning X
FÖR MER INFORMATION X

Vill du veta mer om linjeavvattning, er du velkommen til at kontakta os:

Teknisk rådgivning

VISSTE DU ATT ... X

ACO är världsledande inom mark-avvattningssystem.

ACO Group erbjuder rännor och galler med en rad fördelar avseende såväl estetisk form-givning och hydraulisk kapacitet som enkel installation och skötsel.

 
 

Ekonomi och livslängd är viktiga faktorer när entreprenörer, ingenjörer och arkitekter arbetar med linjeavvattning, men idag sätts fokus även på andra värden.

Möjligheterna att designa markytan för att skapa vackra och spännande intryck för människor har väsentlig vidgats när det gäller system för avvattning. Markavvattningen har blivit en del av arkitekturen.

Klimatförändringar har resulterat i större regnflöden och det krävs att arkitekter, ingenjörer och leverantörer av byggnadsmaterial finner lösningar som bättre leder bort regnvatten från såväl offentliga som privata miljöer på ett snabbt och säkert sätt, samtidigt som anläggningskostnaderna måste beaktas.

billede1.jpg

Linjeavvattning med återkommande avloppsbrunnar längs sträckningen erbjuder överlägsen avrinningskapacitet och minskar risken för stående vattensamlingar.

Det kräver också ett minimum av rör under mark

På ACO tror vi att det är klokast att kombinera traditionella avloppssystem med linjeavvattning, för att sära vanligt avloppsvatten från regnvatten och därmed förhindra omfattande skador på infrastruktur, byggnader och natur.

billede2.jpg

Enkel lösning - enkel installation
Linjeavvattning utnyttjar gravitationen på ett enkelt sätt genom att ytan utförs med fall mot rännan. Detta möjliggör enkel anpassning till gångbanor och öppnar upp för en mängd designlösningar.

Systemen är enkla att installera p.g.a. grund förläggning, vilket ger mindre att gräva och forsla bort. Ett minimum av anslutningar till existerande installationer är också kostnadsbesparande.

Enkelt underhåll
Smuts och skräp hamnar ofta i avloppssystemet. Det är komplicerat och kostnadskrävande att rena system djupt under marknivå. Rengöring av linjeavvattningssystem är enkel att utföra direkt från gatuplanet.