ACO Q-Plate

Enkel flödesregulator med hög kapacitet
Q-Plate är den enklaste typen av flödesregulator då den använder sig av Orifice-tekniken. Detta är den enda regulatorn som klarar flöden över 100 l/s. Vid mindre flöden rekommenderar vi regulator med nödutlopp (Drain down) eller virvelregulator med högre driftsäkerhet. Q-Plate levereras i plant eller rundat utförande för att vara anpassad för installation i valfri brunn. Produkten är testad och garanterad att inte överstiga önskat maximalt genomflöde.

    Q-Plate

    Produkten reglerar flödet med hjälp av genomflöde genom en beräknad hålarea.


    Kontakta oss
    TOP